Sekreto - Kantas Nej Mato Groso

Muziko de Herivelto Martins
versio de Vitor Mendes

Por aŭdi: http://www.youtube.com/watch?v=Q1S11O6udwU

sekreto - Herivelto martins
Enkonduko: D7/13 D7/5+

G9 Em9 F#7 Bm7
Ne plu, pri l' pasinto parolu
G9 Em9 E/G# Am9 E/G# Am Am7M Am7
Neniu bezonas scii pasintaĵon de ni du
C9 Am7/11 Am7/5- G/B G#º E7
La fiŝ' estas por la fiŝreto, kaj kvar murojn trudas sekreto
Am9 Am9 D7/9
Protektu bone nian sinon
D7/9 G9 G9 E/G#
De kio minacas al ni la destinon
C9 Am7/11 Am7/5-
La fiŝ' estas por la fiŝreto
G/B G#º E7
kaj kvar murojn trudas sekreto
Am9 D7/9
Unue necesas juĝad'
F#m7/5- G9
por posta kondenad'
D4/7/9 D4/7/9 G9
Kiam malĝojo nin serĉas ĉe porde
G7/9 G7/9 C7M
Fuĝas do amo tra la fenestro
Gº C#° G/B E7
La feliĉo mortas por ni kaj enorde
A7/13 A7/5+ A7/13 D7/9
Ne eblas viv' sen de ĝi la estro
C9 C#° G9 E/G#
Por nia malbon' la solvo estas de ni for
Am9 D7/13 D7/5+ G9
neniu kulpas pro nia disema kor'
Pluraj muzikoj tradukitaj el la portugala lingvo: