Vi ne estas plu ĉe mi, ho mia kor'
Jen ke estas nur soleco kaj plorad'
Vin ne eblas al mi vidi
Kial Di' ne volas bridi
Ĉi pasion je invad'?

Estis vi ĉiam la mia vivmotiv'
Vin adori estis mia religi'
En la viaj kisoj trovis
Mi la varmon kiu tostis
mian amon kun pasi'

Jen pri amo-histori'
kaj ĝi solas en la mond'
kaj pro ĝi estis kompren'
Pri la bon' kaj malbon'
kaj lumigis mian vivon
Min lasante en malhel'
Ve al mi en la mallumo'
Sen vi jen ama malŝvel'

Estis vi ĉiam la mia vivmotiv'
Vian adori estis mia religi'
En la viaj kisoj trovis
Mi la varmo kiu tostis
mian amon kun pasi'

Jen pri amo-histori'
kaj ĝi solas en la mond'
kaj pro vi estisi kompren'
Pri la bon kaj la malbon'
kaj lumigis mian vivon
Min lasante en malhel'
Ve al mi en la mallumo'
Sen vi jen ama malŝvel'