"Humursako" estas grupo, retlisto ĉe Guglo. La membraro ricevadas minimume po unu ŝercon tage.

La ŝercoj estas kontrolitaj kaj gramatike, kaj stile, do ili estas altnivelaj.

Ankaŭ la listanoj rajtas sendi humuraĵojn. Ni estas jam 156-ope.

Se vi ŝatus aparteni al tiu grupo, sendu al mi vian retadreson kaj mi sendos al vi invitleteron.

Mia retadreso estas: harnyos@gmail.com