eventuale per 100% rabato

 
En julio de 2008. estos aranĝata la 2-a junulara kaj plenkreskula Esperanto-Festivalo „IRIS”,
kaj la 35-a Hungaria Esperanto-Kongreso.
 
Partoprenkotizo: 5000 Ft/nap (ĉ: 19 EŬR), kiu inkludas la elspezon de tranoktejo kaj manĝado, respektive la kotizon de programoj. Ni ofertas ankaŭ al vi la senpagan partoprenon, kiu certigas al vi la senpagan tranoktadon kaj manĝadon por 7 tagoj, eĉ eblas partopreni kelkajn tagojn.
Se vi partoprenos la festivalon, kiel kunlaboranto, helpanto, ni povas doni rabaton en 3 kategorioj:
 
1. Helpantego: kiu partoprenas en la organizado kaj aranĝado de komenco ĝis fino, por tiu ni donacos 100% rabaton.
2. Helpanto: kiu povas helpi nur kelkajn programerojn, por tiu ni donacos 50% rabaton.
3. Helpanteto: kiu povas helpi nur unu programeron, por tiu ni donacos 25% rabaton.
 
La plua kondiĉo de uzado de la rabato estas tio, ke aliĝu al la festivalo ĝis 29-a de februaro!
Se vi ne povas partopreni, kiel helpanto, eĉ tiam vi povos uzi diversajn preferojn, sed vi devos aliĝi ĝis 29-a de februaro!
Vi povas registri vin sur TTT-ejo http://iris.eszperanto.info
Vi povas informiĝi pri la planitaj, tagaj programeroj uzante la ligilon „tagaj programeroj” dekstre supre.
Se vi havas iun ajn demandon aŭ bezonas helpon ĉe registriĝo, turnu vin al retadreso mesz@eszperanto.info, aŭ esperantohea@t-online.hu
Se vi ŝatus ekhavi daŭrajn informojn kaj partopreni la interŝanĝojn de tagaj informoj
aliĝu al la junulara info@heszperanto.hu kaj plenkreskula eszperanto@googlegroups.com
listoj.
Organizantoj de „IRIS”