De nekonata skribinto.

 PREAMBLO

Tero estas evoluanta viva estaĵo. Ĉiu formo de vivo sur la tero estas grava parto de tiu ĉi viva esenco. Konforme al tio, ni, kiel individuoj, devas kultivi komprenon, ke ni ĉiuj estas membroj de tutgloba komunumo de vivo kaj ke ni havas komunan mision kaj respondecon pri la futuro de nia planedo. Ĉiu inter ni devas ludi sian rolon en evoluo de nia planedo, kaj por atingi la mondan pacon ĉiu el ni devas vivi komforme al niaj respondecoj kaj devoj. Ĝis nuna tempo, ne multaj homoj sur la tero estas plene kontentigitaj pri la vivo. Ni daure alfrontas konfliktojn en la tuta mondo dum konkurado por la limigitaj riĉofontoj kaj teritorio. Tio havas detruan influon je globa medio. Kiam ni enpaŝas la novan jarmilon, realiĝo de tutplaneda paco antau ĉio dependas de vekigo de la konscio de la flanko de ĉiu individua membro de la homa raso. Hodiau estas imperativo ke ĉiu homo portas respondecon pri konstruado de paco kaj harmonio en sia koro. Ni ĉiuj havas tiun ĉi komunan mision, kiun ni devas plenumi. Paco sur la tero estos atingita kiam ĉiu membro de la homaro ekscios pri tiu ĉi komuna misio - kiam ni ĉiuj unuiĝos por nia komuna celo. Ĝis nun, el vidpunkto de potenco, riĉeco, gloro, scioj, teknologio kaj edukado, la homaro estas dividita je individuoj, landoj kaj organizoj, kiuj posedas la menciiton kaj aliaj, kiuj tute ne havas tion. Estas ankau diferencoj inter donantoj kaj ricevantoj, inter helpantoj kaj helpatoj. Per tiu ĉi deklaro ni anoncas sian pretecon superi tiun ĉi dualecon kaj diferencojn kun tute nova koncepto, kiu servos kiel nia fundamento, ĉar ni celas konstrui pacan mondon.

ĜENERALAJ PRINCIPOJ

En la nova erao, la homaro evoluos direkte al la mondo de harmonio, tio estas, al la mondo, en kiu ĉiu homo kaj nacio povas libere esprimi siajn individuajn ecojn vivante harmonie unu kun la alia kaj kun ĉiuj vivantaj estaĵoj sur la tero. Por realigi tiun ĉi vizion, ni starigas jenajn gvidajn principojn:

1. Pietato al la vivo

Ni kreados la mondon bazitan je amo kaj harmonio, la mondon en kiu oni respektas ĉiujn formojn de la vivo.

2. Respekto de ĉiuj diversecoj

Ni kreados la mondon en kiu ĉiuj diversaj rasoj, etnaj grupoj, religioj, kulturoj kaj kutimoj estas rekpektataj. La mondo devas esti loko libera de diskriminacio au kontraufrontado en socia, fizika kaj spirita sferoj – la loko kie diverseco estas aprezata kaj ĝuata.

3. Dankemo al kaj kunekzistado kun la tuta naturo

Ni kreados la mondon, en kiu ĉiu persono konas, ke al ni estas donita la vivo dank” al benoj de naturo, kaj kie homo vivas harmonie kun naturo, esprimante dankemon al tuta faŭno kaj flauro kaj al aliaj formoj de vivo.

 4. Harmonio inter la spirita kaj materia sferoj

Ni kreados la mondon, bazitan sur la harmonia ekvilibro inter materia kaj spirita civilizo. Ni rezigni de nia troemfazo de la materia sfero por ebligi sanan spiritecon disflori inter la homaro. Ni devas konstrui la mondon, en kiu ne material abundeco, sed ankau spiritaj riĉaĵoj estas aprezataj.


PRAKTIKO

Ni aplikos tiujn ĉi principojn en praktika vivo gvidataj de la jenaj konsideroj:

Kiel individuoj:

Ni devas movi ekster la eraon en kiu potenco kaj respondeco estas en naciaj ŝtatoj, etnaj grupoj kaj religioj, al la erao, kie homo estas plej supera valoro. Ni vizias ,,La Eraon de Individuo” – ne en la senco de egoismo, sed la epoko en kiu ĉiu homo pretas preni sur sin respondecon kaj plenumi sian propran mision kiel sendependa membro de la homa raso. Ĉiu el ni plenumos nian plej gravan mision por alporti harmonion kaj dankemon en nian propran koron kaj tiamaniere alporti harmonion en la mondon ĝenerale. En niaj specifaj sferoj: Ni konstruos sistemon de kunlaboro, en kiu saĝeco estas kolektata kune por derivi plejon de teknikaj scioj, lertoj kaj kapabloj en diversaj sferoj, kiel edukado, scienco, kulturo kaj artoj kaj ankau de religio, filozofio, politiko kaj ekonomiko.

Kiel juna generacio:

En la 20-a jarcento, gepatroj, instruistoj kaj socio estis edukantoj de infanoj kaj la infanoj estis ĉiam en la pozicio de edukatoj. En la XXI-a jarcento, plenkreskuloj lernos de la bonegaj kvalitoj de infanoj, kiel ilia pureco, senkulpeco, radieco, saĝo kaj intuicio, por reciproke inspiri kaj altigi bonhumoron. La nova generacio ludos gvidan rolon en kreado de paco por la brila futuro.

Paco Regu sur la Tero!