Aan het einde van het jaar, zo'n beetje in het laatste kwartaal, ontvang ik altijd weer van die enquete formulieren, met heel erg suggestieve vragen.

In de meerkeuze antwoord mogelijkheden, A.B.C.D... krijg ik de keuze's tussen of ik het heel erg wel of juist heel erg niet met dat soort van vraag stellingen eens ben.....
Hallo ik ben een klant, maar tot mijn grote verbazing wordt er niet eens naar mijn mening gevraagd.

Eigenlijk vind ik dat wel zeer onbeleefd, maar natuurlijk staat er dan nog wel bij dat ik niet verplicht ben te reageren, en als ik dat wel doe dat het dan volledig anoniem is.
En tot mijn verbazing krijg ik dan twee weken later een brief waar mee ik er dan zeer nadrukkelijk op word gewezen dat ik nog steeds niet anoniem gereageerd heb en dat ik dan alsnog geheel anoniem mag reageren, zoals gezegd het is niet verplicht.

Opvallend is wel dat formulieren zoals deze altijd worden bedacht door instanties welke niet in staat zijn hun cliënten gewoon en in normaal Nederlands te woord te staan.
Op dat soort afdelingen en bedrijven zijn mensen gewoon niet aanspreekbaar.


Maar natuurlijk krijg ik dan wel meteen de indruk dat de bedenkers van deze formulieren toch minstens een assessment test hebben gedaan.
Tenslotte zouden mensen met een normaal denkvermogen dat soort formulieren nooit fabriceren.

Waarmee ik bedoel dat er in dit land al jaren de verkeerde vragen gesteld worden;

Anders zouden er niet zo massaal van dit soort maffe of zo u wilt ridicule formulieren aan cliënten opgestuurd worden.
De laatste keer dat een bedrijf, waar ik tot volle tevredenheid jarenlang klant geweest ben mij zo'n vragen formulier opstuurde heb ik meteen afscheid van dat bedrijf genomen.

Ik krijg dan altijd meteen de indruk dat formulieren zoals deze bedacht worden bij een bedrijf waar de werknemers zowel hun jas als ook hun hersenen aan de receptie mogen achterlaten.
Meestal zijn dat van die bedrijven "achter een slagboom".......


Ik zou van dat soort bedrijven als waar ik dat laatste formulier van heb ontvangen toch minstens verwachten dat ik gewoon mijn mening zou mogen geven.

Maar als dan zo'n soort "klantvriendelijk bedrijf" pretendeert te opereren namens een door hun genoemde instantie mag ik daar gerust een mening over hebben.
Dan mag ik als klant toch minstens verwachten dat ze wat voor mij doen.
Ik bedoel maar; ik heb dus helemaal niets aan nog meer commissies..


Dus geachte bedrijven en instanties; IN ANTWOORD OP UW SCHRIJVEN


De manier van vraagstelling in dat soort formulieren vind ik wel heel aandoenlijk.
Maar toch wel heel jammer dat er daar niemand voldoende Nederlands spreekt om mij naar behoren te woord te staan.
En ik maar denken van hé hé eindelijk iemand die begrijpt waar het over gaat.

Maar ja, medische of voldoende specifieke kennis is natuurlijk bij dat soort enquete bedrijven ook helemaal niet aanwezig.
Nee, maar daar zijn die mensen ook helemaal niet voldoende voor opgeleid.
Dat soort bedrijven presteert het zelfs niet eens om hun cliënten persoonlijk te woord te staan.
Nee, alles moet stiekem en anoniem.....

Op deze manier doet zo'n bedrijf, zijn naam natuurlijk wel eer aan.
Een zeer aandoenlijk enquetebedrijf.
De mensen welke daar werken lezen zeker geen kranten.
Nu zal ik niet meteen suggereren dat het allemaal analfabeten zijn......

Ik ga er voor deze keer maar van uit dat het als grap bedoeld is en zal er verder maar geen aandacht aan besteden.

Maar als het niet als grap bedoeld is;
Leest u dan nog even verder....

Maar dan nog hebben deze medewerkers mijn dossier blijkbaar niet eens gelezen, dus waar praten wij over..?

Bovendien heb ik, om medische redenen, problemen met dat soort van maffe formulieren. (en dan druk ik mij nog netjes uit).....
Gewoon omdat bij onze overheid omscholing, bijscholing, of zo u wilt participatie in de maatschappij nog steeds als een zwaar strafbaar feit beschouwd wordt.
Ja en daar heb ik al vijf van die ordnermappen vol met correspondentie over mogen ontvangen.
Dus dat er iets niet klopt in dit land is wel duidelijk ....

Maar wat ik zeg, er zijn inmiddels ook al meerdere hulporganisaties in het leven geroepen om de Nederlandse burgers bij te staan in de afwikkeling van al dit soort bureaucratische rompslomp.
Gewoon omdat wij, als slachtoffers van de Nederlandse bureaucratie, welke door al die duizend en één instanties natuurlijk vol enthousiasme in stand wordt gehouden, inmiddels door al die bomen het bos al heel lang niet meer zien.

TJA, en natuurlijk wil ik graag verder met mijn leven, en NEE natuurlijk kan ik geen veertig uur per week werken.
Maar zo als het nu gaat, met al die regeltjes en wetjes, waar ik met mijn goede gedrag natuurlijk al heel lang niets meer van begrijp, verwijs ik u graag door naar mijn maatschappelijk werkster.
Want ik begrijp er dus echt he-le-maal niets meer van...........

dank u wel dat u dit wilde lezen.