Hypomanie is een gave.
Ooit zei er iemand tegen mij;
Hypomanie is een soort van ADHD voor bejaarden.......
Hypomanisch begaafde mensen bedenken oplossingen, waar anderen alleen maar problemen zien.


Hypomanisch gedrag uit zich in creativiteit.
Hypomanie wordt in landen om ons heen beschouwd als een bijzondere gave.
Waarom hypomanie of hypomanisch gedrag in Nederland als een aandoening wordt gezien is mij ook een raadsel.

Hypomanie is het tegenover gestelde van depressief.

Het uitvinden van begrippen als BAVIANEN-THEOLOGIE en VOEDSELBANK-IMPERIUM zijn mooie voorbeelden van - door mij - tijdens hypomanisch creatieve aanvallen bedachte woorden.

Voorbeelden van hypomanisch creatieve mensen zijn volgens buitenlandse wetenschappers talenten als ; Bach, Beethoven, Verdi en Chopin ... en ook worden uitvinders genoemd zoals Einstein.

Misschien is het leuk om te vertellen dat naar die talenten zelfs straten, pleinen en lanen genoemd zijn, dus hoe fout is dat eigenlijk om over een byzonder talent of gave te beschikken .....?
Tegenwoordig worden dat soort van creatieve talenten weggezet als patiënten met een bipolaire stoornis.

Zoals ik al eerder aangaf, zolang ik maar gewoon mijn voorgeschreven medicijnen krijg is er helemaal niets aan de hand.
Andere dan specifiek voorgeschreven medicijnen kunnen inderdaad ernstige psychoses veroorzaken.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van huismerk medicijnen.

Deze gevolgen kunnen zich uiten in zelfmoord neigingen met als gevolg dat huisartsen dan ten einde raad anti depressiva gaan voorschrijven.
Dat heet dan met een mooi woord SYMPTOOM BESTRIJDING.

Het gevolg daarvan is dan weer dat mensen behandeld gaan worden
voor iets, wat eigenlijk heel simpel is te voorkomen, als apothekers gewoon de door de huisarts voor geschreven medicijnen zouden verstrekken.
Zoals ik zei, aan symptoom bestrijding wordt het meeste geld verdient.
Als je dan toch praat over een bipolaire stoornis is dat een mooi voorbeeld.....

Het in stand houden van symptoombestrijding is een onbezonnen experiment.
Voor de mensheid zou het een zegen zijn, als apotheken gewoon de door de huisartsen voorgeschreven medicijnen zouden mogen verstrekken.
Hoe fout kan dat zijn ..??

Blijkbaar wordt er veel subsidie betaald, om mensen de diagnose hypomanie te verstrekken, waardoor hypomanie al snel als aandoening wordt beschouwd.

Het eerste wat ook elke instantie probeerde was om mij "niet handelingsvaardig" te laten verklaren.
Daar krijgen ze blijkbaar de meeste subsidie voor.
Schandalig gewoon, om mensen welke een trauma hebben overleefd, op die manier te behandelen.
Op die manier wordt wel bereikt dat veel mensen bewust de zorg gaan mijden.
Op langere termijn zullen daardoor de zorgkosten gigantisch gaan oplopen.

Onwetendheid, van hulpverleners en veel instanties, is een groot probleem.
Vooral dat er te veel instanties zijn, en nog veel meer loketten.
Iedereen werkt maar langs elkaar heen, steeds weer de zelfde vragen beantwoorden - want niemand weet meer van elkaar wat ze nou eigenlijk aan het doen zijn.

Na jarenlang wegbezuinigen van deskundigheid, zie je achter de meeste loketten ook niet veel kennis meer.
Zo'n periode heeft Oost Europa ook gehad, voor het vallen van het ijzeren gordijn bedoel ik......

Overheden kunnen vaak heel lang leven met een probleem, .... zolang dat probleem maar het zelfde blijft......;
Zoals ik al eerder aangaf; Aan symptoom bestrijding wordt het meeste geld verdient.