Ĝin organizas la asocio "Paroles d'Hommes et de Femmes" (Paroloj de Viroj kaj Virinoj), kiun fondis Frédéric Praud (frederik pro), publika verkisto. La temo : "Parcours de migrants" (Travivaĵoj de migrantoj).

Venintaj el Germanio, Pollando, Alĝerio, Gvineo, Senegalo, Niĝerio, Benino, Malio, Vjetnamio, Irano, Laoso, ĝenerale en tragediaj cirkonstancoj, i.a. pro persekutoj, milito, malsekureco kaj aliaj vivmalfacilaĵoj, enmigrintoj parolos pri siaj spertoj, travivaĵoj ĝis ilia alveno en Francio kaj poste.

La franclingva programo de la festivalo estas elŝutebla en PDF : http://esperanto-vendee.fr/images/PDF/programme%20festival.pdf

La temo tute aktuala povas interesi ankaŭ homojn, kiuj trovis en Esperanto helpilon por socia integriĝo ekz. en Usono, Aŭstralio, Germanio, Francio, ktp, eĉ se inter la intervenantoj de tiu festivalo ne troviĝas similaj kazoj.

Pli ĝenerale pri interkultura edukado en Esperanto :
france :
Festival Éducation interculturelle
Festival 2014 de l’Éducation Interculturelle
Facebook : Festival de l'éducation interculturelle

La Roche-sur-Yon — En la kadro de Esperanto-staĝo okazonta en la nova tre moderna asocia centro "Pôle associatif" (eksa ĝendarmejo, 71 Boulevard Aristide Briand), la sabaton 19an de aprilo, Mireille Grosjean pritraktos la temon “Aspects interculturels dans l’enseignement des langues" (Interkulturaj aspektoj en la lingvoinstruado), t.e. la 25a temo el 32 sur la listo de prelegtemoj, kiujn ŝi proponas por siaj prelegturneoj.

Tre vojaĝema, Mireille Grosjean prezentas sin kiel "nomado sen brutaro" kaj interesiĝas pri ege diversaj aktivaĵoj. Ŝi instruis la francan, la germanan, kaj ankaŭ Esperanton, kiun ŝi plue instruas tra la mondo. Ŝi pritraktas interkulturismon ankaŭ en sia 280-paĝa verko pri klasaj interŝanĝoj "Échanges de classes clé en main". Ŝiaj tri dulingvaj blogoj FR/EO estas atingeblaj per la adreso http://mirejo.blogspot.fr/