László Vizi afable tradukis/adaptis la tekston "La martelistoj" hungarlingve:

A kalapácsizmus
 
 
Nyomasztó álmot láttam a múlt héten. Azt álmodtam, hogy az egész
világon kővel kellett beverni a szöget, mert alkalmasabb módszer még
nem volt ismeretes.
 
Hosszú évekkel ezelőtt ugyan már feltalálták a kalapácsot, de erről
csak kevesen tudtak. Néhányan, akik pártolták ezt az új eszközt,
elnevezték magukat „kalapácspártiaknak". Klubokba és szövetségekbe
szerveződtek. Kis jelvényt hordtak a szívük felett: apró kalapácsot.
Sajnos, ahelyett, hogy a gyakorlatban is használták volna a
kalapácsot, és így jó példával is elől jártak volna, hogy a többieket
meggyőzzék az új módszer hatékonyságáról, szüntelenül csekélységek
felett vitatkoztak és civódtak. Állandóan arról tárgyaltak, milyen
nagyszerű a kalapácsuk, de soha nem használták a hétköznapi életben
értelmes célra. Sokan még egy kicsit módosították is a kalapácsukat,
hogy kissé kerekebb legyen, jobban hasonlítson a kőhöz.
A legnagyobb kalapácspárti szövetség az Egyetemes Kalapácspárti
Világszövetség kiadta a Kalapács című folyóiratot. Kezdeményezésére
minden évben egyszer a világ más városában gyűltek össze a
kalapácspárti vezetők. Az emelvényen hosszú asztalnál foglaltak helyet
a szervezetek legfőbb vezetői a kalapácspártiak hatalmas lobogója
alatt, amelynek a bal felső sarkában hatalmas kalapács volt látható. A
világ minden tájáról érkezett kalapácspártiak felléptek a pódiumra, és
nagy kalapácsütéssel köszöntötték a jelenlévőket. Gyakran több ezer
kalapácspárti vett részt az Egyetemes Világtalálkozón. De ennek szinte
semmi eredménye nem volt a kalapács hasznosságáról való nézetek
elterjesztésében, bár akár tízezres is lehetett volna a résztvevők
száma. Ennek ellenére tagdíjat és áldozatos munkát követeltek a
kalapácspártiaktól. az Az Egyetemes Kalapácspárti Világszövetség ereje
nagy részét az évente esedékes világtalálkozóra pazarolta. A kalapács
történetének hajnalán az első úttörők még a gyakorlatban is használták
a kalapácsot, de később, mivel a kalapácspártiak idejük és anyagi
lehetőségeik nagy részét a világtalálkozók szervezésére és különböző
folyóiratok kiadására fordították, sem energia, sem pénz nem maradt a
kalapács gyakorlati használatára. Így aztán az emberiség nem láthatta,
hogy a kalapács milyen alkalmatos eszköz, és nem találkoztak jó
példával, amit követhettek volna. Az átlagemberek őrülteknek
tekintették a kalapácspártiakat, vélhetőleg a különös szertartásaik
miatt. Elterjedt az a kalapácsellenes érv, hogy a kalapács mesterséges
eszköz a sokkal természetesebb kővel szemben.
!!! A köveknek az alakja is sokkal szebb, változatosabb. !!!
A megszokás és általános idegenkedés miatt a kalapácspártiak mind
jobban és jobban elszigetelődtek a társadalomtól. Elfelejtkezvén az
eredeti célról, nem arra törekedtek, hogy az egész világon elterjedjen
a kalapács használata. A kalapács használatáról szóló könyveket nem
lehetett rendes könyvesboltokban megvásárolni, csak a kalapácspárti
szervezeteknél lehetett hozzájutni. A kalapácspártiak gyakran „a mi
eszközünknek" nevezték a kalapácsot, mert elfelejtkeztek arról, hogy
azt nem az ő kedvükért találták fel, hanem az egész világ hasznára.
Nem is szög beverésére használták, mert a cél magával a kalapáccsal
való foglalkozás lett. Sokan úgy is tartották, hogy a kalapács sokkal
nemesebb tárgy annál, hogysem valódi használat közben bepiszkíthatnák.
Aki követte őket valamint ezeket a szertartásokat és szamárságokat,
azt „kiváló kalapácspártinak" nevezték. Aki a kalapáccsal kapcsolatos
szolgáltatásokat terjeszteni vagy árusítani akarta, azt megbélyegezték
azzal, hogy a legszentebb eszmékkel üzérkedik. Mindig akadtak olyanok
is, akik feldíszítették a kalapácsot olyannyira, hogy az már nem is
volt használható.
A kalapácspártiak úgy tartották, hogy ők külön közösséget alkotnak. El
is nevezték ezt a közösséget „kalapácsiának". Ennek a virtuális
országnak nem csak zászlaja, de még himnusza is volt, amelynek a
refrénje:
Éljen a Kalapács!
Éljen a Kalapács!
Éljen a szent Kalapács!
Egészen átizzadtam mire felébredtem. Boldogan eszméltem rá, hogy csak
lázálom volt az egész. A vekker 8 órát mutatott, hát gyorsan
készülődni kezdtem, hogy időben odaérjek a szombati eszperantó
klubfoglalkozásra…
 
Thierry Salomon 2005