Dum sia paska parolado la nova papo ne uzis multlingvan salutmesaĝon.
Sed laŭ informo de argentina regiona gazeto intervjuito, kiu estis samklasano,
asertis ke li kaj la estonta papo kune lernis Esperanton kiam ili aĝis 12 jarojn.
Ili ĉefe uzis ĝin kiel sekreta lingvo dum la paŭzoj en la lernejo.