En komento pri interesa teksto de Ladislao, mi provis interalie

difini la tri bazajn specojn de "esperantistoj".

Ĉiuj esp-istoj estas sur unu sama boato, sed ne ĉiuj remas al la sama direkto

Vidu:

http://www.ipernity.com/blog/28101/42436/comment/1372480#comment1372480