Όταν η εξουσία καταστρέφει κάθε απόλαυση,
τότε η μόνη απόλαυση είναι η καταστροφή της εξουσίας.

*******

Kiam la regpovo detruas ĉiun ĝuon,
tiam la nura ĝuo estas la detruo de la regpovo.


Murskribaĵo en Ateno