Chiuj homoj scias ke la mondo vivas diversajn malordigojn politike , economike kaj chefe sociale .

Malgraù tiuj malordigoj , aliaj kontinentoj - kies landoj estas gividitaj de  altruismaj gividantoj - progresas.

En afriko kaj chefe  en politiko , la demokratio  - por plimulto afrikaj  landoj  estas  ankoraù teoria.Tio diktotora demokratio estas subtenita per mensogoj , per maljusteco. La manquo de la  humanismo kaj de la realismo de afrikaj gividantoj tronas majstre kaj ne donas nenian plachon al la justeco .La afrika richeco estas inter la manoj de la minoritato.

En afrko , la afrikanoj partoprenas la balotadon bedaùrinde kiam tiuj gividantoj elecktitaj ,ili forgesas tiun popolon . Estas la cazo en DR Kongo , en Zimbagvo , en kotidivuaro. Kiam ili havas la povon en la manoj , ili estas perfidaj egoistaj kaj kruelaj. Kien iras afriko kun liaj ruzperfidaj politikistoj ?

La afrikanoj konsciu tiaj gividantoj , la bona espero de la paradiza afriko estas ankoraù hipoteza .

José KIANGEBENI  NZOLANI