La profeto Simon KIMBANGU naskighis la merkredon 12an septembro 1887 en la malgranda vilagho nomata NKAMBA ,okcidente KOngo D.R. ,en la provincho de Bas- congo, en Kongo Respubliko Demokratia.

Lia patro  nomata KUYELUA kaj shia patrino estas nomata LUEZI.

KIMBANGU signifas la homo kiu revelacias kashitajn aferojn.

Tre  frue  orpho de patrino;la profeto estas gastigita de shia patrina onclino KINZEMBO.

Lia  edzino estas Maria MWILU KIAWANGA; Ili havas tri infanoj :KISOLOKELE, DIALUNGANA kaj

DIANGIENDA.

La 6an aprilo 1921 ,dank'al sankta spirito ,la profeto Simon KIMBANGU ekkomencas pentankotistan movaton .

Depost lia infaneco, la vivo de la profeto ekbrilis jam de diversaj mirakloj:

 - li resanigis multe da malsanuloj al la nomo de Jesuo kristo.

 - li revivigis mortintoj .

Malfiche ,viktimo de la kalumnio pro lia ministerio kristana agado .

La profeto  postrestadis dum 30 jaroj en la malliberejo kie li mortis vendredon 12an oktobro 1951

je la dekkvina horo.

jam la jaûdo 11an oktobro 1951 , li antaûdiris al la milistoj ke li mortos vendredon12an oktobro 1951 je  la dekkvina horo .

Tiel la profeto Simon KIMBANGU mortis.

Post lia morto estas fondita la eklesio nomata : Kimbangiusmo direktita de siaj tri filioj

Do, Simon KIMBANGU estis al la afrikanoj vera profeto.

José KIANGEBENI NZOLANI