Ni scias ke en kelkaj landoj ,la elementa lernejo estas senpaga .Sed en kongo D.R.,la gepatroj prizorgas la alfabetigon de iliaj infanoj por elementa lernejo kaj la mezlernejo.

La lernantoj de la malrichaj familioj senlaboras malghoje hejme,malgraû ilia inteligenteco.Tio okazigas la kazo de multaj infanoj ne alfabetigaj.

Por mallonga historio ;depost 1991,por eviti la strikon de  instuistoj en KOngo D.R.pro manko de politika bonovolo de niaj politikaj direktantoj.Tial la kardinalo ETSHOU initias la sistemon kiu konsisti el richaj aû malrichaj gepatroj transpreni finance la Kongan instruiston .Tio ne klarigebla kaj oficiala sitemo ekzistas nur en Kongo D.R.

Mi estas instruisto en mezlernejo kaj kortushita de tio malfelichia situaco kiu ne favoras la alfabetigon  de multe da lernantoj kies la gepatroj ne kapablas finance.

Tial mi inicitis de antaû du jaroj ,en Kinshaso,asocio de insteruistoj nomita "HELPO PRI LA NE FAVORITAJ  LERNANTOJ"

NI utiligas ofte niajn negrandajnsalajrojn por alfabetigi kelkajn lernantojn,viktimoj de konga eduka sistemo.

Ni havis dek lernantoj dum pasinta jaro.Malgraû  niaj etaj financaj rimedoj tium jaron ,nia asocio alfabetigas nun dek kvin lernantoj .

La asocio "HELPO PRI LA NE FAVORITAJ LERNANTOJ estas malfermita al la solidareco de bonfarantoj kiu volus helpi la alfabetigon de  ne favoritaj  lernantoj.

De via helpo ,nia asocio povas grandigi la nombron de subtenata lernantoj.

Por kontakti nin:S-ro José KIANGEBENI NZOLANI

 Retadreso :kiangebeninzolani@yahoo.fr

Telfonnumero:00243818135322

B.P.761kinsha 11,KONGO D.R.           José KIANGABENI NZOLANI