Op 5 maart 2013 ben ik naar mijn onderhand vaste plek aan de Hoffmannstraße geweest en heb daar weer een klein spotlijstje verzameld ;-)

11:13 DB Schenker 185 157 & brammen trein richting Bottrop

11:14 NWB VT 648 361 & RB44 van Oberhausen Hbf naar Dorsten

11:16 DB Schenker 294 700 Solo richting Duisburg
11:20 BEG 221 135 & Eiffage werktrein van Emmerich richting Bottrop

11:14 DB Schenker 294 649 & staaltrein richting Duisburg, met rongenwagens
11:28 DB Schenker 155 097 Solo richting Duisburg
11:33 DB Schenker 247 034 Solo richting Duisburg
11:38 DB Schenker 247 026 Solo richting Duisburg
11:42 DB Schenker 294 674 & buizentrein richting Osterfeld-Süd

11:42 TKSE 544 & Quartz-zandtrein richting Duisburg
11:44 NWB VT 648 367 & RB44 van Dorsten naar Oberhausen Hbf
11:46 Dortmunder Eisenbahn DE 401 & Staaltrein richting Dortmund

11:55 Metrans Rail 186 240 & Metrans Praag container shuttle richting Emmerich

12:09 DB Schenker 247 035 & Quartz-zandtrein richting Duisburg
12:10 DB Schenker 294 649 Solo richting Osterfeld-Süd
12:13 DB Schenker 185 253 & gemengde goederentrein richting Duisburg
12:16 DB Schenker 294 860 Solo richting Osterfeld-Süd
12:20 RBH 803 & RBH gemengde goederentrein richting Gladbeck
bestond uit diverse ketelwagens

12:24 DB Schenker 232 905 & DBS lege staaltrein richting Duisburg

12:31 DB Schenker 294 674 Solo richting Duisburg
12:44 NWB VT 648 361 & RB44 van Dorsten naar Oberhausen Hbf
12:45 DB Schenker 247 029& DBS lege staalrollentrein richting Osterfeld-Süd
12:50 DB Schenker 294 693 + 294 694 Leeg materiaal rit naar Osterfeld-Süd

13:00 DB Schenker 185 031 & intermodal richting Duisburg
bevatte Cemat wagens

13:03 DB Schenker 155 061 & Keteltrein richting Bottrop,
met ketelwagens beladen met UN1203 - Dieselolie
13:08 DB Schenker 189 072 + 185 148 - Leeg materiaal rit richting Duisburg

13:14 NWB VT 648 361 & RB44 van Oberhausen Hbf naar Dorsten
13:17 DB Schenker 145 064 & DBS intermodal richting Duisburg

13:23 DB Schenker 152 030 & Beladen Audi autotrein naar Osterfeld-Süd.
13:28 DB Schenker 294 860 & Propyleen Gasketeltrein richting Duisburg

13:30 DB Schenker 155 091 & DBS staaltrein richting Osterfeld-Süd
met staalrollen en brammen
13:34 RBH 803 Solo richting Oberhausen (bovenlangs)

13:34 DB Schenker 294 649 & Schrootwagens richting Duisburg
13:44 NWB VT 648 367 & RB44 van Dorsten naar Oberhausen Hbf

13:45 TX Logistik 189 284 & 189 281 & TXL beladen kolentrein
van Europoort naar Osterfeld-Süd Rbf

13:48 RBH 827 & schutgoedtrein richting Oberhausen (bovenlangs)
14:01 DB Schenker 294 693 Solo richting Duisburg
14:09 DB Schenker 155 006 & gemengde goederentrein richting Oberhausen
14:05 DB Schenker 294 667 & Werktrein met Slgps rails wagens richting Duisburg
14:14 DB Schenker 185 016 & gemengde goederentrein richting Osterfeld-Süd
14:15 NWB VT 648 367 & RB44 van Oberhausen Hbf naar Dorsten
14:25 Captrain 186 149 + 186 142 & Lege kolentrein van Bottrop naar Maasvlakte

14:26 DB Schenker & 294 630 & gemengde goederentrein richting Osterfeld Süd
14:46 NWB VT 648 361 & RB44 van Dorsten naar Oberhausen Hbf
14:47 DB Schenker 294 694 & beladen Quartz-zand trein richting Pilkington te Bottrop-Nord
14:55 DB Schenker 185 189 & staaltrein richting Bottrop
15:00 MVG 500 1570 & gemengde goederentrein naar Osterfeld-Süd Rbf
15:07 DB 247 038 & staaltrein richting Duisburg,
voorop lege brammenwagens achterop beladen staalrolwagens

15:14 DB Schenker 155 114 & DBS staaltrein richting Osterfeld-Süd
15:17 DB Schenker 294 789 Solo richting Oberhausen (bovenlangs)

15:20 TX Logistik 1001 129 + Beci & lege kolentrein van HKM
naar Osterfeld-Süd Rbf
15:21 RBH 825 & lege kolentrein richting Duisburg (onderlangs)
15:26 DB Schenker 232 905 & gemengde goederentrein richting Osterfeld-Süd
15:43 MVG 500 1570 Solo richting Duisburg(-Wedau)
15:44 NWB VT 648 364 & RB44 van Dorsten naar Oberhausen Hbf
15:46 DB Schenker 185 253 & gemengde goederentrein richting Osterfeld-Süd
15:51 VPS 185 617 & VPS brammentrein richting Salzgitter
15:55 RTS 1458 & vuile grondtrein naar Maarssen via Emmerich


15:58 DB Schenker 247 035 & gemengde goederentrein richting Osterfeld-Süd
16:02 DB Schenker 185 375 & gemengde goederentrein richting Duisburg
16:04 DB Schenker 294 614 Solo richting Oberhausen
16:06 DB Schenker 151 063 Solo richting Oberhausen


16:09 DB Schenker 189 045 + 151 040 Overbrenging richting Osterfeld-Süd
16:09 RBH 801 & keteltrein richting Gladbeck
16:12 TX Logistik Beci + 1001 129 & TXL beladen kolentrein van Osterfeld-Süd Rbf
naar HKM Duisburg


16:15 DB Schenker 185 031 & gemengde goederentrein richting Osterfeld-Süd
16:15 RBH 803 & gemengde goederentrein richting Gladbeck
16:18 NWB VT 648 364 & RB44 van Oberhausen Hbf naar Dorsten
16:23 DB Schenker 232 905 & lege rongenwagens richting Duisburg


16:27 RBH 011 & RBH beladen kolentrein richting Gladbeck


16:30 DB Schenker 185 157 & rongenwagens richting Oberhausen,
deels beladen met buizen
16:34 RBH 808 & RBH beladen kolentrein richting Gladbeck
16:41 DB Schenker 294 630 & schroottrein richting Oberhausen


16:42 DB Schenker 155 103 & gemengde goederentrein richting Osterfeld-Süd
16:46 NWB VT 648 361 & RB44 van Dorsten naar Oberhausen Hbf
16:47 DB Schenker 189 084 & staaltrein van Beverwijk naar Hagen-Vorhalle
16:51 DB Schenker 151 103 Solo richting Osterfeld-Süd
17:00 TX Logistik 189 281 + 189 284 & lege kolentrein van Osterfeld-Süd Rbf
naar Europoort


17:03 RBH 809 & RBH lege kolentrein richting Duisburg
17:08 DB Schenker 152 146 & DBS intermodal richting Bottrop