"La junaj gelernantoj (inter 16 kaj 20 jaraj) havis la okazon paroli kun ŝi pere de la reto, kaj eĉ vidi ŝin en giganta ekrano. Ŝi kaj la gelernantoj interŝanĝis salutvortojn, faris facilajn demandojn, kaj ŝi eĉ povis rigardi kiel oni instruas Esperanton al la gejunuloj.

Kaj kiel granda surprizo komence de la klaso aperis brazila esperantisto, Silvio Kniess, kiu ankaŭ babiladis kun ili (kompreneble simplaj frazoj, ĉar temis nur pri la 3a klaso). Eble por ili unuafoje en sia vivo estis ebleco babiladi kun eksterlandanoj. Tio multege kuraĝigis ilin en la lernado de Esperanto.

La profesoro demandis al la gelernantoj: Vi devige studas la anglan lingvon, dum multaj jaroj. Kun kiom da eksterlandanoj ĝis nun vi parolis pere de la angla lingvo? Ĉiuj respondis: kun neniu. Do, ili nur en tri tagojn povis retababiladi kun franca esperantisto, Michel Fontain, kun pola esperantistino, Grazyna, kaj vid-al-vide kun Silvio, brazilano, kaj Augusto Casquero, hispano, ilia instruisto. (mi substrekis)

Ankaŭ loka televido ĉeestis tiun eksperimenton kaj favore raportis. Kompreneble fine de la klaso okazis "foto-sesio". Ĉiuj volis havi fotojn kun la fremduloj. Tre agrable. La konata ĉina esperantisto Ĉielismo, alveninta el alia urbo, ankaŭ partoprenis.

En la kurso partoprenas ĉirkaŭ 50 gelernantoj de la kurso, inter kiu ankaŭ lernas kelkaj profesoroj. Jam estas vico da alilandaj esperantistoj kiuj volas babiladi kun ili. Ĉiusemajne dufoje oni ripetos tiun interesan kaj allogan sperton, kun alilandaj samideanoj (oni preferas junajn, pli interesajn por la junaj gelernantoj).

La gelernantoj bone, diligente, lerte, lernas. Oni pensas ke Esperanto estas lingvo malfacile lernebla por ĉinoj, sed tio tute ne okazas en ĉi tiu kurso. Junaj homoj facile lernas, rapide adaptiĝas al la prononcado de la nova lingvo. Kaj mi mem, kiel ilia instruisto, estas ege kontenta kaj kortuŝita instrui ilin. Ĉiuj afablaj, ĝentilaj, laboremaj. La etoso en la klasĉambro estas ege amikeca kaj gaja.

La organizantoj de la kurso, s-roj Jin Peng (lernejestro) kaj Liu Weizhuan (Ĝenerala Sekretario de la Kantona Esperanto-Asocio), deziras ke tiuj kursoj daŭre kaj longe okazu.

En la plej granda universitato de Kantono, la Universitata Urbo, ĉe la Fakultato pri Fremdaj Studoj, ankaŭ ĵus komenciĝis kurso de hispana lingvo. Dum la prezentado de la kurso, kun granda partopreno, oni profitis la okazon por iomete paroli pri Esperanto, kiel ponto-lingvo. Kelkaj el la gestudentoj esprimis sian deziron lerni Esperanton. En la kantona asocio oni okazigos kurson por ili."