Verkis HAN Yongwoon kaj tradukis CHOE Taesok.

Nescieble

Kies piedspuro estas sterkulifolio defalanta en silento,
estigante vertikalan ondon en aero eĉ sen vento?

Kies vizaĝo estas ĉielo blua pretervidiĝanta tra la fendo de timiga nigra nubo
forpelata de la okcidenta vento post la teda longa pluvo?

Kies spiraĵo estas nekonata aromo, el verda musko sur arbo profunda sen floro,
tanĝanta kvietan ĉielon super antikva pagodo?

Kies kanto estas meandra rivereto fluanta delikate el nekonata fonto,
sonigante noĉitan randon de ŝtono?

Kies poemo estas vespera ruĝo bele ornamanta la subiran sunon,
surtretante la senliman maron per kiellotusfloraj kalkanoj
kaj tuŝante senfinan ĉielon per kieljadaj manoj?

Post la brulo resta cindro reiĝas oleo.
Kies nokton gardanta febla lampofajro ja estas mia brula koro nescianta pri ĉeso?