Mi invitis la kursfinintojn de la korea lingvo hejmen kaj regalis ilin per korea manĝaĵo.