La Direktorino de germanlingva perioda publikaĵo, distribuata inter  germanoj rezidantaj en la t.n. Marbordo de la Suno (Costa del Sol), Malago, deziras publikigi ampleksan raportaĵon pri Esperanto en la ĵurnalo de la 22a de majo.
Ŝia intenco estas informi pri Esperanto ĝenerale, kun speciala atento al ĝia historio, la 100 jaroj de UEA kaj 2008, Internacia Jaro de la Lingvoj.
Krom intervjuo farota al mi (hispanlingve) la merkredon 14an majo, mi proponis kaj ŝi akceptis ke germanaj geesperantistoj, por richigi la raportajhon, kunlaboru per la sendo de tiaj informoj germanlingve. Limdato estas la 20a de majo, sed prefere sendi kontribuaĵojn inter la tagoj 12/16 majo.
Se iu(j) el vi povas/pretas kunlabori tiucele, bonvolu informi min. La venontan lundon 12an mi sciigos vin pri la nomo de la ĵurnalo kaj  poŝta kaj ret-adresoj kien sendi la informojn.