Karaj amikoj,
en la principaron de Frostavallen, oficiale "FUNDAMENTA PRINCIPARO DE INFORMADO PRI LA INTERNACIA LINGVO". ( http://www.geocities.com/capitolhill/senate/1240/princip.html.) ni legas pri la celo de informado: a) diskonigi la Internacian Lingvon kaj chion kio estas kreita en ghi au pere de ghi; ...En la konkludo ni trovas: 19.... Chiu esperantisto chiam portu la Esperantan insignon (ne multajn, sed unu).
Kion tiuj vortoj signifas por ni hodiaŭ? Certe la tasko diskonigi scion pri Esperanto daŭre estas aktuala. Kaj unu el la rimedoj por prilabori ĝin, estas porti sur si ĝenerale kompreneblan informon, ke oni estas esperantisto, montri, ke Esperanto vivas. En antaŭaj tempoj tiu "informilo" estis la verda stelo. Ĝi fariĝis pro diversaj kaŭzoj iom eksmoda. Pro la deziro, ke la esperantistoj havu eblecon informi la ĝeneralan publikon dece kaj netrude pri la ekzisto de Esperanto, mi ellaboris mian propran proponon pri uzebla rimedo. bonvolu rigardi mian hejmpaĝon esperantoĉemizo.saluton.dk .(Se la ligo ne funkcias, literumu "ĉemizo" per c sekvata de x.) Mi krome petas vin konscii pri la fakto, ke MI NE ATINGAS FINANCAN PROFITON per la tie montrita agado, do ne temas pri komerca varbado. Kompreneble mi ĝojus, se vi ankaŭ informus viajn Esperanto-amikojn pri la paĝo.
Amikajn salutojn,
Peter