Finiĝis la granda laboro pritrakti la duan eldonon de "La bona lingvo". Se vi ankoraŭ ne legis tiun faman verkon de Claude Piron, nun vi povas: http://esperanto.org.uk/eldonoj/piron/

Eĉ se vi jam legis la libron, eble vi ankoraŭ ne konas la "Postparolon al la dua eldono". En tiu okazo, iru al la fino de la teksto. Eble vi devus ĉiuokaze legi unue la Postparolon, ĉar ĝi klarigas la celon de la aŭtoro kaj penas forigi kelkajn miskomprenojn.

Escepte la aldonon de Postparolo, ne estas grandaj ŝanĝoj inter la du eldonoj, sed kelkaj korektoj ne estas sensignifaj. Mia teksto sekvas la duan eldonon, escepte en lokoj, kie la dua eldono enkondukas preseraron aŭ ŝanĝas la interpunkcion en maniero, kiu ŝajnas al mi misa aŭ malkonsekvenca. Mi memoras nur du lokojn, en kiuj mia teksto diferencas de ambaŭ eldonoj: mi korektis la literumon de "Mark Fettes", kaj mi korektetis citaĵon el "Parnasa Gvidlibro" (forigo de "la"). Tamen, se vi ne fidas mian editoradon, elektu la precizan transskribon anstataŭ mia teksto.

Kiel ĉiam, bonvolu sciigi min pri eraroj en mia laboro.