Malrapide mi prilaboras kaj enretigas la verkaron de Claude Piron: rano.org/piron

Ĵus mi turnis mian atenton el verko nek granda nek grava, el beletra vidpunkto, sed ege konata: Gerda malaperis!

La teksto jam troviĝas en la reto en multaj lokoj, evidente en diversaj versioj, sed mi, kiel kvazaŭoficiala editoro, volas trovi la ĝustan tekston. Hazarde mi ankoraŭ havas dosieron, kiun Claude Piron mem sendis al mi: mia kopio havas la daton 1992-04-15, kaj mi suspektas, ke ĝi estis kreita per WordPerfect. (Ĝi komenciĝas per F1 ... F1, "ŝ" estas 5e 99 73, ...) Tamen, el tekstkritika vidpunkto, tiu dosiero estas kvazaŭ onidiro. Multe pli gravaj fontoj estas la versioj, kiuj aperis libroforme en diversaj eldonoj, kaj kiujn oni povas konsulti en biblioteko.

Bedaŭrinde, ankaŭ rilate la libroformajn eldonojn la situacio estas iom ĥaosa. Mi ankoraŭ ne sukcesis fari liston de la aperintaj libroj. Jen tamen komenco:

1. Malgraŭ kelkaj bibliografiaj mencioj pri "1981", verŝajne ne estis eldono en tiu jaro. Tamen, estas menciite sur la dorso de mia ekzemplero, ke Claude Piron gvidis kurson en 1981, uzante la tekston de "Gerda malaperis!", kaj tio estas la sola dato menciita en aŭ sur tiu libreto, do oni povas imagi, ke katalogisto eble prenis ĝin kiel la jaron manke de iu alia informo.

2. Ĝenerale oni asertas, ke "Gerda malaperis!" aperis en 1983 ĉe Fonto. Tion oni asertas en tiom da diversaj lokoj, ke ĝi devas esti vera, ĉu ne? :-)

3. En Trovanto estas registraĵo pri eldono de Fonto kun la indiko "[ca. 1987]", kontraste kun eldono kun la indiko "1983". Ĉu do la unua eldono havis jaron, sed tiu posta eldono ne? Ĉu en 1987 oni ŝanĝis la kovrilon al tiu montrita en OLE: esperanto.net/literaturo/novel/novlibr/gerdamalaper.html ?

4. Mi mem posedas represon faritan de Germana Esperanto-Junularo (GEJ), kompreneble sen dato, sed verŝajne ĉirkaŭ 1990. Sur la kovrilo ne estas bildo. Ĝi aspektas kiel fotorepreso de Fonto-eldonaĵo kun la adreso de GEJ (en Bonn) aldonita.

5. En la reto mi legis pri eldono fare de GEJ en 1994, kiu nomiĝas "2-a represo". Ĉu tiam GEJ jam havis adreson en Berlino?

6. La rusa eldonejo Impeto havas bonajn katalogojn en la reto kaj eĉ donis ISBN-ojn. (Ĉu tio eblis pro iu speciala kunlaboro kun la ŝtato? De Sezonoj mi aŭdis, ke estas malfacile akiri ISBN-ojn en Rusio.) Laŭ la katalogoj estis eldono en 1994 kun 48 paĝoj kaj la ISBN 5-7161-0005-8. Ankaŭ mia ekzemplero (presita de GEJ) havas 48 paĝojn. Ĉu do ankaŭ la unua eldono de Impeto estis fotorepreso?

7. Impeto reeldonis la libron en 2004 kun ISBN 5-7161-0112-7 kaj ĉi-foje kun 56 paĝoj. Ĉu do ne plu fotorepreso?

8. Ĉe katalogo.uea.org/katalogo.php?inf=2184 oni reklamas la libron per bela bildo, kiu aspektas moderne. Tamen, oni ankoraŭ pretendas, ke ĝi havas 48 paĝojn kaj aperis en 1983. Nu, eble ĝi vere estas la sama libro, se oni ŝanĝis nur la kovrilon. Sed mi dubas, interalie pro la diversaj versioj de la teksto, kiuj cirkulas, kaj pro tio, ke Fonto rekompostis aliajn verkojn de Piron el la sama epoko, ekzemple "Vere kaj fantazie".

Ĉu iu posedas unu el la menciitaj eldonoj, aŭ eĉ alian, ne menciitan, kaj povas priskribi ĝin detale?