Hazarde D-ro Sandor Monostori, hungara esperantista kuracisto, loĝanta nun en Aŭstralio, rete kontatis min, anoncante sian viziton al mia urbo por partopreni “Dermatologian Internacian Kongreson.”

 

Danke al li mi informiĝis pri tio, en mia propra urbo, Buenos Aires, en Argentino.

 

Kaj danke al tio, eĉ se mi ne estas kuracisto, mi havis la ŝancon eniri la kongresejon, kie ekde la 30-a septembro ĝis 6-a de oktobro kunvenis pli ol dekkvin miloj da medicinspecialistoj de la tuta mondo.

 

Do jen permesu min rapide rakonti pri mia ne kutima sperto.

 

Kongreson organizis “The International League of Dermatological Societies”, unu el la internaciaj organizaĵoj, kiu kongresas ĉiu kvin jaroj, kaj aliĝas kuracistojn en konkuro kun “Internacional Society of Dermatology” kaj aliaj.

 

Enirante la kongresejon, grandajn luksajn afiŝojn asertas: “Global dermatology for a globalized world” -t.e globala dermatologio por globala mondo-.Tiel tuj oni komprenis ke la “internacia” lingvo de la kongreso estis la angla. Fakte, kiel anoncite en la programoj kaj ene de “The official newspaper of 21st World Congreso of Dermatology” – t.e. Kongresa kuriero- “The oficial language of the 21st World Congress of Dermatology is English, which means that all speeches and questions must be delivered in ENGLISH”. Mirinde tio okazis en lando kies nacia lingvo estas hispana, tute diskriminaciita kiel kongresa lingvo, eĉ se oni parolas ĉie la hispanan.
Tamen oni informis al mi ke oni povas peti porteblajn aparatetojn por aŭskulti rektajn interpretistojn en kelkaj aliaj lingvoj.

 

Kiel esperantisto, mi tuj emis reagi kaj protesti. Sed kie? A kiu? Kun kiuj argumentoj?

..........................................

 

Krom la grandaj halloj estis pluraj salonoj kie la prelegistoj eksponis la novaĵojn kaj oni diskutis en forumoj laŭ specialaĵoj, Ĉu ĉiam kaj nur anglalingve aŭ helpe de interpretistoj oni ne eblis al mi rekte atesti, ĉar mi ne pagis la kotizon por partopreni la kongreson, do nur povis esti vizitanto de la eksposicio.

 

Fakte, en la plej granda centra hallo estis muntita impona eksposicio fare de internaciaj medicinestreprenoj kaj laboratorioj pri la nova aparataro, ciberaĵoj, elektronikaĵoj kaj kuraciloj. Libere oni donis plurajn informilojn, felietonojn, librojn, revuojn kaj luksajn presaĵajn reklamadojn de la novaj kremaĵoj, beleckremoj, ŝmiraĵoj, kosmetikaĵoj, trinkaĵoj kaj pilolaroj, kies specimenojn eĉ oni povis demandi.

 

Oni informis al mi ke “Dermatologio” estas nun medicinspecialaĵo, kies graveco pliigis lastatempe danke al pluraj haŭtmalsanoj kaj al la bezonoj de la kosmetiko, kiu furoras en la tuta mondo.

 

Haŭtmalsanojn kaŭzas ĉefe la kontaminacio, la sunaj radioj kaj aliaj multaj firadiadoj; kemiaĵaj kontaktoj, ktp krom la kutima malbona manĝaĵo kaj same la kvanto da kuraciloj kiu tute libere ĉiuj englutas.

 

Kompreneble, haŭtmalsano kutime rekte influas je la tuta homa korpo, kaj ĉefe en la menso, do la nomoj de tiaj ĉi novaj malsanoj tiel multobligas ke la terminologiaj vortaroj neniam sukcesas atingi ilin. Same multobligas la senfinan kvanton de la nomoj de la kuraciloj, kiu ĉefe havas fantaziajn nomojn por reklamado fare de ĉiu laboratorio, krom nomoj de la ĉefaj kemiaj drogoj.

................................

 

Tamen oni asertas ke sciencistoj estas ĉiam optimismaj homoj, kaj konkuras por Nobel premioj kaj aliaj premioj de la internaciaj laboratorioj kun siaj ĉiamaj novaj malkovroj kaj kiel kuracistoj firme kredas ke la medicino sukcesos fin fine venki.

 

Venos iam la fina venko de la malsaneco en la mondo”, legeblas en fakfolio....

 

Do jam antaŭanoncis ke la venonta monda kongreso dermatología okazos en Seŭlo, Koreio, en la jaro 2011. Tiel solene anoncis Prof. Hee Chul Eun, nome de la estonta kongresa komitato.

 

Dume, tamen, – laŭ pesimisma popola onidiro – la planedo pli kaj pli similos grandan hospitalon….

 

Eĉ se vere optimisme, kongresanoj, jam estas invitita partopreni en Bangkok, Thailando “The XI World Congress of Pediatric Dermantology” en novembro 2009….

 

Malsano persekutas nin el la lulilo ĝis la tombejo... Estu ni stoikaj!

................................-

 

Tamen kia mirinda estas nia nuna mondo kaj sia konstanta mirindega progreso”!… -komentarietis mi al D-ro Sandor, ambaŭ feliĉaj ke almenaŭ du esperantistoj ĉeestus tie, kaj ambaŭ kapablas miri…
Miro –laŭ Aristotelo- estas la komenco de la filosofio!..-

 

Raportis por vi Argiro.-