LA FABELO PRl LA KAPITALISTAJ IDEALOJ

Estis foje tri junaj viroj el la Àuvergne, kiuj dum pluva dimanĉo ne sciis kion ili faru. Fine unu el ili havis ideon. "Ni deziru ion“, li diris, „kvankam nenion utilas, tamen ni per tio pasigas la tempon". "Jes, jes, ni deziru ion“, diris la ambaŭ aliaj, "kaj vi eltrovis tion, vi ankaŭ komencu!"
"Bone", diris tiu, "mi do deziras, ke mi havu 20.000 virbovojn. A...tendu nur! Kaj ke ĉiu haro de tiuj ĉi virbovoj estu kverko, kaj ke oni el tiuj kverkoj faru tabulojn, kaj ke oni el tiuj tabuloj faru kestojn, por endoni ĉiun oron, ĉiun arĝenton, ĉiujn diamantojn kaj valoraĵojn de la mondo! Kaj nur por mi, ĉion por mi!“
"Fulmotondro", diris la dua, "por via najbaro vi ne multe postlasas., Do mi deziras, ke ĉiuj folioj de viaj arboj estu paperfolioj. À...tendu nur! Kaj plue mi deziras, ke ĉiuj malgrandaj fontoj kiuj en- iras la malgrandajn riveretojn, kiuj eniras la riverojn, kaj ke ĉiuj riveroj kiuj eniras la riveregojn, kaj ke ĉiuj tiuj riveregoj kiuj fluas en la grandan maron, kaj ke la tuta granda maro estu inko, kaj plue, ke oni el la tuta inko kaj el la tuta papero faru –– kion? Ha, ha, bonajn ĉekojn por la tuta oro, la tuta arĝento, ĉiuj diamantoj, ĉiuj valoraĵoj kaj trezoroj de ĉi tiu mondo... kaj ke ĉio ĉi estu por mi! Ha, ha, bone mi deziras, ĉu ne vere!“
"Sed nun, mi scias eĉ pli bonan deziron“, diris la tria, "mi deziras, ke vi estu mia patro kaj vi estu mia onklo, kaj ke vi ambaŭ ne havu aliajn heredantojn ol nur min, kaj ke vin ambaŭ baldaŭ forportu la diablo!“

Ankoraŭ hodiaŭ apartenas la fabelo al la plej ŝatataj anekdotoj de la francaj kamparanoj kaj laboristoj. Konstruita sur la elementoj de la malnova dezirfabelo, tiu ĉi formo akceptis plej modernajn inotivojn: ĝi konas la ĝiro-trafikon de altevoluiĝinta kapitalmastrumado kaj elĉerpas ĝiajn eblecojn en plej burleska formo. Nature la fabelo devas esti rigardata groteska satiro, kaj la deziro, ke la diablo forportu la ainbaŭ ruzulojn, validas entute por la monavida kapitalisma sociordo.
Tradukis j.F.

De: La Socialisto, N-ro 7, 1a de julo 1930, p.57
(La Socialisto estis Organo de Austria Laborista Ligo Esperantista)