Estimataj, jen mi invitas vin al novaj

Ekumenaj Bibliaj Tagoj kun Adoru!

En 2014, ili okazos en la Praga antaû-urbo Tuchomêrîce (prononcu: Tuĥomjerĵice), de la 30a deaprilo ĝis la 4a de majo (merkrede de la vespermanĝo ĝis dimanĉe post la tagmanĝo.)


La Loko
La iama kastelo, nuna klostro Tuchomerice, Ŝkolni 1, 25267 Tuchomerice apud Prago.
La loko estas facile atingebla ne nur per aûto (se vi havas elektronikan vojomontrilon, enmetu la supran adreson), sed ankaû per trajno kaj eûropaj lini-busoj, ĉar el la centro (ekz. de la stacidomo) de Prago ekzistas linioj de publika trafiko. Temas pri la metroo linio A ĝis la fina stacio: „Dejvicka“.
De tie oni prenas aûtobuson kiu post 30 minutoj atingos la haltejon „Tuchomjerice-zamek“, kiu troviĝas ĝuste antaû la kastelo. Eĉ per aviadilo estas facile: La flughaveno de Prago estas tre proksima. Ne ekzistas rekta linio al Tuchomerice, sed la membroj de la komunumo diris, ke eblas sendi aûton de la kastelo al la flughaveno por venigi partoprenontojn (nur 15 minutojn da veturado).
En la klostro loĝas kaj gastigas de kelkaj jaroj la francdevena juna movado „Chemin Neuf“ (Nova Vojo). Ili renovigis ĝin kaj akceptas grupojn por gvidata aû (kiel en nia kazo) propra programo. La loĝado estas simpla, sed bona. (Eblas sendi la fotojn, se iu volas vidi.) Ni antaûmendis 15 ĉambrojn (kun entute 38 litoj), el kiuj 8 havas propran lavabon. Kiu nepre bezonas unuopan ĉambron, aû pli da lukso, tiu povas ankaû mendi ĉambron en hotelo „Auberge de Provence“ (www.tuchomerice.cz), je pied-ira distanco de 5 minutoj. En aliaj kazoj, skribu viajn dezirojn aû bezonojn, kaj mi provos plej bone aranĝi, laû interkonsento kun vi.
La Prezoj
Por la tuta seminario, la kompleta prezo estas 140 € por okcidentlandanoj kaj 120 € por orientlandanoj (Manĝoj, tranoktado, programo).
Se iu ne tranoktos en la klostro, sed manĝos kun ni, tiu pagos 96 € resp. 76 €, sed devos mem prizorgi la tranoktadon. (En la supre menciita hotelo, la kostoj por unu nokto estas 70 €/nokto, do entute 280 € por tranoktado.)
Por aliĝi, simple sendu aû rete aû papere viajn informojn. Por validigi la aliĝon, okcidentlandanoj ĝiru 40 € (orientlandanoj: 20 €) al la Konto 62 42 548 541 ĉe Volksbank Hellweg e.G., BLZ 414 601 16. La reston oni pagu surloke!
Atentu: Se vi pagos post la 31a de januaro, ekfunkcios la nova t.n. SEPA-sistemo de ĝirado! Tiam la bankaj datumoj estos: IBAN: DE73 4146 0116 6242 5485 41. BIC: GENODEM1SOE.
La Programo enhavos prelegojn pri Biblia temo, Diservojn kaj kantojn E-lingvajn. Ni multe utiligos kaj la Biblion, kaj la ekumenan kant- kaj preĝlibron Adoru. (Kiu ne havas ĝin, diru tion, por ke mi kunportu sufiĉe da ekzempleroj.) Kompreneble ni ekskursos ankaû komune al la Praga centro.
Ankaû el ekumena vidpunkto, Prago estas tre interesa urbo.
Mi esperas ke la invito interesos vin, kaj ke vi havos eblecon veni. Aliĝu prefere baldaû.
Se restis demandoj, ne hezitu min kontakti!
Feliĉan jaron 2014 mi deziras al vi, esperante, ke ni restu en reciproka bonvolemo!
Elkore, via
Stefan Lepping
Mellinstr. 5
59457 Werl
stefanlepping@gmx.de