ทางพ้นทุกข์ เสียงอ่านโดย พท ธนกร เฟื่องฟุ้ง

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GF1rJAIWteE