ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์โปรด คุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึง วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่าน