เมื่อวาน แม้ว่าจะส่งงาน ปะเต็น ไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังกังวลอยู่ว่าผิดพลาดและไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม แนะนำให้แป๊ะ บอกแม๊ค ให้ช่วยทำใหม่แล้ว

งานตันตวน ก็ยังไม่เสร็จ สเปค ยังมีบทงานทั่วไป เครื่องกล สถาปัตย์ ไฟฟ้า และเบ็ดเตล็ด อีกหลายบท

งานถอดแบบ คงจะต้องทำใหม่หมด

งานราคา คงต้องพึ่ง มิสเตอร์บาว ยังมีงานทั่วไปที่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรดี

มีเวลาอีกประมาณ หนึ่งเดือนที่จะต้องทำให้เสร็จ

วันนี้คงต้องสรุปความก้าวหน้างานให้ป้อม

จิตใจก็ยังคงว้าวุ่นเหมือนเดิม ทำอย่างไรจึงจะปลงให้ได้

ใครทราบ ช่วยแนะนำผมหน่อย ครับ