รู้กาย รู้ใจ

ทุกข์ภัยมีมา ปัญหาหนักอก

ดวงตก เสียใจ

กำหนดรู้ดูไป ในความเป็นจริง

ทุกสิ่งเช่นนี้ อยู่ที่ผลกรรม ที่เคยทำมา

หลีกหนีไม่พ้น ทุกคนถึงตา หาพ้นสักราย

รู้กาย รู้ใจ

กำหนดชัดลงไป ภายในดวงจิต

คิดฟุ้ง คิดกลัว คิดชั่ว อึดอัด ติดข้อง ติดขัด น้อยอก น้อยใจ

เรียกร้อง ร่ำไห้ เสียอก เสียใจ กำหนดดูให้ดี

อย่ามีคำบ่น ตัดพ้อต่อว่า

อดทนภาวนา เฝ้ารู้มันไป

หาใช่ตัวเรา อย่าเหมารวมกัน

แยกธาตุ แยกขันธ์ แยกรูป แยกนาม

ตามความเป็นจริง สลัดทิ้ง ปล่อยวาง

พบทางแก้ไข สุขใจทันที ฯ