หนังสือธรรมะภาษาอังกฤษ Good Question Good Answer
แต่งโดย พระภิกษุชาวออสเตรเลีย คือ พระอาจารย์เอส. ธัมมิกะ
แปลเป็นไทย ในชื่อ คำถามดี... มีคำตอบ
โดย คุณอรพิมล จินดาเวช ซูเตย์รันท์

www.ebooks.in.th/ebook/12018

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเล็กที่อ่านง่าย แปลง่าย และเข้าใจง่าย แต่ในความง่ายทั้งหมดที่ว่ามานั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระมุมมองในการตอบคำถาม ของพระอาจารย์ธัมมิกะอย่างชาญฉลาด ดิฉันจึงรู้สึกยินดีมากที่ได้มีโอกาสเป็นผู้แปลหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาไทย และในขณะที่แปลเองก็ได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กัน จึงปรารถนาให้ผู้อื่นได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้บ้าง

ดาวน์โหลดฉบับภาษาอังกฤษ