บัญญัติสิบประการสำหรับผู้สูงวัย อายุเกิน 50 ปี Ten (10) Commandments For People Over 50 Years Old


1. Focus on enjoying people, not on indulging in or accumulating material things.

เพลิดเพลินกับผู้คน ไม่ยึดติดหรือสะสมวัตถุ


2. Plan to spend whatever you have saved. You deserve to enjoy it during the next remaining good years of your life. Travel much if you can afford it. Don't leave anything

for your children or loved ones to quarrel about. By leaving anything, you may end up causing more trouble to them when you’re gone.

ใช้เงินที่เก็บออมไว้ คุณควรได้ใช้มันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ถ้ามีเงินพอก็หาที่เที่ยว อย่าทิ้งสมบัติไว้ให้คนอื่นเพื่อให้ทะเลาะกัน ยิ่งทิ้งไว้มากก็ยิ่งยุ่งมาก


3. Live in the “here and now”, not in the yesterdays and tomorrows. It is only today that you can handle.

Yesterday is gone and tomorrow may not even happen.

อยู่กับปัจจุบัน อดีตมันผ่านไปแล้ว อนาคตก็ยังมาไม่ถึง จะเป็นอย่างไรอย่าไปสนใจ


4. Enjoy your grandchildren (if you’re blessed with any), but don't be their full-time baby-sitter. You have no moral obligation to take care of them. Don't have any guilt

about refusing to baby-sit anyone's kids, including your own grandkids. Your parental obligation is to your children. After you have raised them into responsible adults, your

duties of child rearing and baby-sitting are finished. Let your children raise their own offspring.

มีความสุขกับหลานๆ ถ้าคุณโชคดีที่มีสักคน แต่อย่าทำตัวเป็นคนเลี้ยงเด็กเต็มเวลา ไม่ต้องรับภาระขนาดนั้น อย่ารู้สึกที่จะปฏิเสธการรับเลี้ยงลูกของใคร แม้แต่หลานของคุณเอง ภาระคุณจบตั้งแต่คุณเลี้ยงลูกของคุณจนโตเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว


5. Accept any physical weakness, sickness and other physical pains… It is a part of the aging process. Enjoy whatever your health can allow.

ยอมรับความเสื่อมของสังขาร ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ มันก็แค่การเปลี่ยนแปลงธรรมดา มีความสุขสนุกสนานตามที่สุขภาพอำนวย


6. Enjoy what you are and what you have right now. Stop working hard for what you do not have. If you do not have them, it's probably too late… So, ignore them.

พอใจกับสิ่งที่มีที่เป็น หยุดตะเกียกตะกายไขว่คว้าอะไรอีก ถ้าป่านนี้คุณยังไม่มีมัน มันก็สายเกินสจะมีแล้ว ช่างมันเถอะ


7. Just enjoy your life with your spouse, children, grandchildren and friends. People who truly love you, love you for yourself, not for what you have. Anyone who loves you

for what you have will give you just misery.

มี ความสุขกับการอยู่กับคนรัก ลูกหลานและมิตรสหาย คนที่รักคุณจริง รักที่คุณเป็นคุณใครก็ตามที่รักคุณเพราะสมบัติ มีแต่จะนำความทุกข์มาให้


8. Forgive and accept forgiveness. Forgive yourself and others. Enjoy peace of mind and peace of soul.

รู้จักอภัยและอโหสิ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น จิตรใจที่สงบก่อให้เกิดสุข


9. Befriend death… It's a natural part of the life cycle. Don't be afraid of it. Death is the beginning of a new and better life. So, prepare yourself not for death but for a new life

with your good faith.

หมั่น เจริญมรณสติ ความตายเป็นสัจจธรรมของชีวิต อย่ากลัวมัน ความตายเป็นเพียงการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีกว่า เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญกับมัน แต่ไม่ใช่นั่งรอวันตาย


10. Be at peace at all times. You will then live a more healthier and happier life !!

มีเมตตาต่อกัน แล้วคุณก็มีชีวิตที่ผ่องใสเป็นสุขขึ้น


Ten (10) Commandments For People Over 50 Years Old บัญญิติสิบประการสำหรับผู้สูงอายุ เกิน 50 ปี.

Thanks: Forward Mail.