ความสับสนวุ่นวายของโลกปัจจุบัน
ทุนนิยมข้ามชาติ กำลังครอบงำโลก
ทำอย่างไรมะเร็งร้ายในอารมณ์จึงดับสูญ

www.ebooks.in.th/ebook/11834