เจอในบันทึกลูก ... ผมเอามาพิมพ์เอง ลองอ่านดูนะครับ ซึ้งจริงๆ
...เพื่อน ๆ บอกผมว่า
ทำไมมึงดูหน้าตาไม่ค่อยฉลาด แต่เรียนเก่งจังวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า
พ่อกูสอน ให้ขยันแล้วก็ตั้งใจเรียน
...เพื่อน ๆ ผมบอกว่า
ทำไมพอมึงมีตังค์ มึงชอบเอาไปทำบุญ แจกเด็ก เลี้ยงพระวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า
พ่อกูสอน ให้รู้จักแบ่งปันคนอื่น ถึงเราจะมีตังค์น้อย แต่ก็มีคนอื่นที่เขาลำบากกว ่าเรา
...เพื่อน ๆ ผมบอกว่า
ทำไมมึงชอบเล่นกีฬา เล่นเป็นหลายอย่าง แล้วไม่เคยเห็นมึงป่วยนอนโร งพยาบาลเลยวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า
พ่อกูสอน ให้กูออกกำลังกาย จะได้แข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วยง่าย ๆ เพราะเรามีตังค์น้อย เจ็บป่วยจะลำบาก
...เพื่อน ๆ ผมบอกว่า
ทำไมมึงอารมณ์ดี ไม่เครียด ไม่โกรธใครบ้างเลยหรือไงวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า
พ่อกูสอน ให้เป็นคนอารมณ์ดี ทำให้คนที่อยู่ใกล้เรามีควา มสุข แล้วจะสบายใจกันทุกคน
...เพื่อน ๆ ผมบอกว่า
ทำไมมึงพูดกับคนอื่น ดูสุภาพ อ่อนน้อม ทั้ง ๆ ที่เขาเป็นลุงแก่ ๆ เป็นเด็กเสริฟอาหาร
หรือแม้แต่ขอทานที่มึงให้เศ ษตังค์แล้วเขาอวยพรให้มึง ทำไมมึงต้องขอบคุณขอทานวะ
...ผมบอกเพื่อนผมว่า
พ่อกูสอน ให้พูดดี ๆ กับทุกคน ไม่ว่าเขาจะเป็นใคร เราพูดดี ๆ กับเขา เขาก็จะได้พูดดี ๆ กับเรา
...เพื่อน ๆ ผมบอกว่า
ทำไมพี่ ๆ น้อง ๆ มึงตั้งหลายคน ทำไมรักใคร่กันดี ไม่เคยทะเลาะกันเลยวะ
ผมบอกเพื่อนผมว่า
พ่อกูสอน ให้พี่น้องรักกันทุกคน เพราะหมากับแมวที่อยู่บ้านเ ดียวกัน มันยังรักกันได้
ทำไมพี่น้องกัน จะรักกันไม่ได้
...เพื่อน ๆ ผมบอกว่า
ทำไมมึงถึงรักชาติ รักแผ่นดิน รั ก ใ น ห ล ว ง มากมายนักวะ
ผมบอกเพื่อนว่า
พ่อกูสอน ให้กูสำนึกถึงบุญคุณของแผ่น ดิน บุญคุณของพระมหากษัติรย์ ทุกพระองค์
พ่อกูสอน ให้กูรู้จักคำว่า จ ง รั ก ภั ก ดี ตั้งแต่กูยังไม่รู้ความหมาย จนทุกวันนี้ กูรู้แล้วว่า
คำว่า จงรักภักดี นั้น ยิ่ ง ใ ห ญ่ เ พี ย ง ใ ด
...เพื่อน ๆ ผมบอกว่า
ทำไมพ่อมึงถึงสอนอะไรมึงมาก มายจังเลยวะ
ผมบอกเพื่อนว่า
ที่กูเป็นกูอยู่จนทุกวันนี้ ก็เพราะ ' พ่ อ กู ส อ น '
พ่อกูสอนอะไร กูทำตามพ่อกูสอนทุกอย่าง
มีอย่างเดียวที่พ่อกูไม่ได้ สอน แต่กูทำ แล้วกูทำมาตั้งแต่เด็กแล้ว
พ่อกูไม่ได้สอนให้รักพ่อ แต่......กู รั ก พ่ อ ว่ ะ
ใ คร ไ ม่ รั ก...................กู รั ก

Thanks: www.facebook.com/photo.php?fbid=425800077509359&set=a.425799514176082.1073741825.100002381120175&type=1&theater