DUMONATA VOLONTULA SERVO
EN TULUZO

Majo kaj Junio 2012

Duan fojon, Esperanto-Kultur-Centro de Tuluzo serĉas volontul(in)on!

Ĉu vi deziras loĝi malmultekoste du monatojn en Tuluzo, malkovri belegan regiono, ĝui la vivon en vigla kaj agrabla urbo?

Ĉu vi pretas samtempe partopreni esperantajn aranĝojn kaj foje helpi en projektoplena esperanta asocio?

Cetere, ĉu vi aŭdis pri Krokodila Renkontiĝo okazonta printempe en la Pireneoj?

Ni serĉas, unu malpli ol 30-jaraĝan volontulon aŭ volontulinon, nefranclingvanon, kiu sufiĉe bone parolas Esperanton.
  • NI pagos por la loĝado, la manĝoj, kaj la vojaĝkostoj en la regiono (kunlima sumo).
  • VI pagos la vojaĝkostojn tien kaj reen.

ATENTU : Tiu oferto ne estas oficiala volontula servo. Ĝi estos interkonsento pri gastigado en Tuluzo kontraŭ helpo al nia asocio.

* * * * *

Por kanditatiĝi aŭ por pli da informoj, vizitu tiun ĉi retpaĝon, aŭ skribu al Marion Quenut (respondeculino pri la projekto):
esperanto.toulouse@free.fr