Hazarde mi konis esperanton
Hazarde mi sciis lin Tibor Sekelj
Hazarde mi ricevis la revuojn de Kroatio
Hazarde mi lagas la verkojn de Josip Pleadin