ALBANIO: Bardhyl Selimi (Tirana);
AŬSTRALIO: Nicole Else (Sidney);
AŬSTRIO: Bernhard Tuider (Vieno);
BELGIO: Roland Rotsaert (Brugge);
BOSNIO KAJ HERCEGOVINO: Esperanto-Ligo de Bosnio kaj Hercegovino (Sarajevo), Smail Grbo (Sarajevo);
BRAZILO: Esperanto-societo el São Carlos;
BULGARIO: Esperanto-societo “Sukceso” el Vraca (fondita en 1908);
ĈINIO: Daniel Kane (Hong Kong), Augusto Casquero (Kantono);
DANLANDO: Birthe Lapenna (Kopenhago), Esperantoforeningen for Danmark el Kopenhago (Ileana Schroeder);
FINNLANDO: Salla (Helsinki), Kristiina Hautamäki (Helsinki), Raita Pyhälä (Hyvinkää);
FRANCIO: Jean-Jacques Moreau (La Membrolle), Mirelle Besset (Hauterives), Tereza Sabatier nome de "La Verda Stelo - Esperanto 94" el Choisy-le-Roi, Monique (menciita nek familia nomo nek la urbo), Krešimir Barković (Parizo), Esperanta grupo el Franca Juraso, Françoise Noireau (Sare), Medeleine Foucher (Tours), Pierre kaj Édith Jaffré (Vannes), Club Esperanto de Saint-Etienne (2 kovertoj), Jocelyne Monneret (Chalon-sur-Saône), Laurent (el Esperanta grupo de Angers), Anne Raurich (Avon), Klubo A.L.C Esperanto (Saint-Aignan-de-Grand-Lieu), Lucette Echappé (Nantes), CCNE Esperanto (Nantes), Astrid (Marseille), Alain Pialla (Lyon), Renee Triolle (Arles), Anne Jausions (prezidantino de OSIEK) el Argenteuil, Esperanto-klubo de La Ciotat, Maryvonne Houviez nome de Asocio Esperanto Indre (Chateauroux), Monique Prezioso nome de Esperanto Club St. Raphael, Denise kaj Andre Loisel el Saint Raphael, Guy Aumasson kaj Jocelyne Monneret el Saint Remy;
GERMANIO: Detlev Blanke (Berlin), Esperanto-societo Sudharco el Herzberg;
HUNGARIO: Adri Pásztor (Miskolc), László Pástor (Miskolc), Istvan Gulyas (Budapest);
ITALIO: Sen Rodin (Firenze), Interkultura Esperanto-Centro (Mazara del Vallo), Triesta Esepranto-Asocio, Mario Amadei el Bolonjo;
JAPANIO: Hori Jasuo;
KANADO: Zdravka Metz kaj Normand Fleury (Montréal);
LITOVIO: Esperanto-klubo “Rute” (Šiauliai);
LUKSEMBURGIO: Istvan Ertl (Helmdange);
MAKEDONIO: Naum Celakoski (Skopje), Viktor Galeski (Prilep);
NEDERLANDO: Ed Borsboom nome de Internacia Esperanto-Instituto (Haag);
POLLANDO: Pola Esperanto.Asocio, filio en Lodzo, Esperanto-societo Białystok, Andrzej Sochacki (Staszów), Magda Tatara (Kraków), Lodza konversacia rondo, Robert Kamiński (Lódź), Esperanto-klubo Nowy Sącz, Centrum Edukaci Miedzykulturowej en Nowy Sacz, Barbara Pietrzak (generala sekretario de UEA el Varsovio);
RUMANIO: Julia Sigmond (Cluj-Napoca);
RUSIO: Mikaelo Bronštejn (Tihvin), Jelena Sharavina el Krasnojarsk;
SERBIO: Kristina Kujundžić (Subotica), Đorđe Dragojlović (Subotica), Adem Jakupović (Beograd);
SLOVAKIO: Stano Marček (Poprad);
SVEDIO: Kerstin Rohdin (Brandbergen), Klubo “Amika Rondo” Sudsvall, kaj aliaj.