Ni invitas niajn samideanojn el la tuta mondo partopreni la planitan ekspozicion de bildkartoj, ke ili sendu kiel kontribuon bildkarton el sia lando. La jam ricevitajn vi povas vidi en nia albumo "Bildkartoj por Zamenhofa tago 2012". Ankoraŭ ne estas malfrue ke ankaŭ vi partoprenu per via eksponaĵo en la ekspozicio kiu estos starigita en la Popola biblioteko de Bjelovar inter la 8-a kaj 15-a de decembro.
La bildkartojn bonvolu sendi al:

Bjelovara Esperantista Societo
Vlatka Mačeka 14
HR-43000 Bjelovar
Kroatio