App สำหรับการจราจร บน android

play.google.com/store/apps/details?id=com.smileapp.deliverytraffic&hl=en

Description
Delivery Traffic คือ กฏหมายจราจรเดลิเวรี่ ที่ให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่ ผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนนเพื่อป้องกัน,ลดอุบัติเหตุ,บรรเทา และแก้ไขปัญหาการจราจร
ในเขต กทม. และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน ภายใต้นิยาม "ทันที ทุกที่ ทุกเวลา" ในรายละเอียด บรรจุด้วย เครื่องหมายจราจรบนท้องถนน และกฏหมายจราจร ที่ควรรุ้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการทำงานของตำรวจจราจร ภายใต้ แนวความคิด
" ตำรวจ คือ ประชาชน และ ประชาชน คือ ตำรวจ " ( 2 become 1 )