พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 57: กรณ์ จาติกวณิช
www.youtube.com/watch?v=I-Its2y0mwg&feature=youtu.be