CFA (Confirmatory Factor Analysis) in peer reviewed journal articles 130523


ได้ไปสืบค้น ProQuest หาบทความล่าสุด 100 เรื่องที่ใช้ระเบียบวิธี CFA (Confirmatory Factor Analysis) มีด้าน health และ leadership มากมาย ดูข้างล่าง
www.ipernity.com/blog/248956/487033

...สรายุทธ กันหลง พฤหัส 23 พฤษภาคม 2556 14.05 น. กรุงเทพ

====

Abdulameer, S. A., Syed Sulaiman, ,S.A., Hassali, M. A., Subramaniam, K., & Sahib, M. N. (2013). Psychometric properties and osteoprotective behaviors among type 2 diabetic patients: Osteoporosis self-efficacy scale malay version (OSES-M). Osteoporosis International, 24(3), 929-40. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00198-012-2071-1
Agarwal, V. (2013). Investigating the convergent validity of organizational trust. Journal of Communication Management, 17(1), 24-39. doi:http://dx.doi.org/10.1108/13632541311300133
Andrews, A. R., Bridges, A. J., & Gomez, D. (2013). A multi-study analysis of conceptual and measurement issues related to health research on acculturation in latinos. Journal of Transcultural Nursing, 24(2), 134-143. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1043659612472199
Annema, C., Roodbol, P. F., Stewart, R. E., & Ranchor, A. V. (2013). Validation of the dutch version of the transplant effects questionnaire in liver transplant recipients. Research in Nursing & Health, 36(2), 203. Retrieved from search.proquest.com/docview/1317341093?accountid=44800
Ashing-Giwa, K., Lam, C. N., & Xie, B. (2013). Assessing health-related quality of life of chinese-american breast cancer survivors: A measurement validation study. Psycho - Oncology, 22(3), 704. Retrieved from search.proquest.com/docview/1314594080?accountid=44800
Ayuso-Mateos, J., Miret, M., Caballero, F. F., Olaya, B., Haro, J. M., Kowal, P., & Chatterji, S. (2013). Multi-country evaluation of affective experience: Validation of an abbreviated version of the day reconstruction method in seven countries. PLoS One, 8(4) doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0061534
Barrientos, J., Cárdenas, M., Gómez, F., & Frías-navarro, D. (2013). Assessing the dimensionality of beliefs about children's adjustment in same-sex families scale (BCASSFS) in chile. Sexuality Research & Social Policy, 10(1), 43-51. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s13178-012-0107-0
Bowden, S. C., Petrauskas, V. M., Bardenhagen, F. J., Meade, C. E., & Simpson, L. C. (2013). Exploring the dimensionality of digit span. Assessment, 20(2), 188-198. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1073191112457016
Brondino, M., Pasini, M., Da Silva, S. C., & Agostinho. (2013). Development and validation of an integrated organizational safety climate questionnaire with multilevel confirmatory factor analysis. Quality and Quantity, 47(4), 2191-2223. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11135-011-9651-6
Carleton, R. N., Thibodeau, M. A., Teale, M. J. N., Welch, P. G., Abrams, M. P., Robinson, T., & Asmundson, G. J. G. (2013). The center for epidemiologic studies depression scale: A review with a theoretical and empirical examination of item content and factor structure. PLoS One, 8(3) doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0058067
Casas, F., Balatescu, S., Bertran, I., González, M., & Hatos, A. (2013). School satisfaction among adolescents: Testing different indicators for its measurement and its relationship with overall life satisfaction and subjective well-being in romania and spain. Social Indicators Research, 111(3), 665-681. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11205-012-0025-9
Chen, Z., Lu, X., & Kitamura, T. (2013). The factor structure of the chinese version of the temperament and character inventory: Factorial robustness and association with age and gender. Comprehensive Psychiatry, 54(3), 292. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2012.08.003
Cuesta-Vargas, A., Paz-Lourido, B., Lee, M., & Peterson-Besse, J. (2013). Adaptation and psychometric properties of the self-Efficacy/Social support for activity for persons with intellectual disability scale (SE/SS-AID) in a spanish sample. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 38(2), 172. Retrieved from search.proquest.com/docview/1353401577?accountid=44800
Davidson, M. M., Gervais, S. J., Canivez, G. L., & Cole, B. P. (2013). A psychometric examination of the interpersonal sexual objectification scale among college men. Journal of Counseling Psychology, 60(2), 239. Retrieved from search.proquest.com/docview/1334926263?accountid=44800
Davis, R., Lang, B., & Gautam, N. (2013). Modeling utilitarian-hedonic dual mediation (UHDM) in the purchase and use of games. Internet Research, 23(2), 229-256. doi:http://dx.doi.org/10.1108/10662241311313330
Dominguez-Sanchez, F., Lasa-Aristu, A., Amor, P. J., & Holgado-Tello, F. (2013). Psychometric properties of the spanish version of the cognitive emotion regulation questionnaire. Assessment, 20(2), 253-261. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1073191110397274
Duku, E., Vaillancourt, T., Szatmari, P., Georgiades, S., Zwaigenbaum, L., Smith, I. M., . . . Bennett, T. (2013). Investigating the measurement properties of the social responsiveness scale in preschool children with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 43(4), 860-8. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10803-012-1627-4
Eaton, N. R., Keyes, K. M., Krueger, R. F., Noordhof, A., Skodol, A. E., Markon, K. E., . . . Hasin, D. S. (2013). Ethnicity and psychiatric comorbidity in a national sample: Evidence for latent comorbidity factor invariance and connections with disorder prevalence. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(5), 701-10. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00127-012-0595-5
Elhai, J. D., PhD., Contractor, A. A., M.A., Biehn, T. L., M.A., Allen, J. G., PhD., Oldham, J., Ford, J. D., PhD., . . . Frueh, B. C. (2013). Changes in the beck depression inventory-II's underlying symptom structure over 1 month of inpatient treatment. Journal of Nervous and Mental Disease, 201(5), 371. Retrieved from search.proquest.com/docview/1348713161?accountid=44800
Esteve, R., Ramírez-maestre, C., & López-martínez, ,A.E. (2013). Empirical evidence of the validity of the spanish version of the pain vigilance awareness questionnaire. International Journal of Behavioral Medicine, 20(1), 59-68. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s12529-011-9216-z
Ezpeleta, L., Granero, R., la Osa, N. d., Penelo, E., & Domènech, J.,M. (2013). Psychometric properties of the strengths and difficulties Questionnaire3-4 in 3-year-old preschoolers. Comprehensive Psychiatry, 54(3), 282. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2012.07.009
Farrell, A. D., Henry, D. B., & Bettencourt, A. (2013). Methodological challenges examining subgroup differences: Examples from universal school-based youth violence prevention trials. Prevention Science, 14(2), 121-33. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11121-011-0200-2
Fernandes, H. M., & Vasconcelos-Raposo, J. (2013). Factorial validity and invariance of the GHQ-12 among clinical and nonclinical samples. Assessment, 20(2), 219-229. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1073191112465768
Ferro, M. A., & Speechley, K. N. (2013). Factor structure and longitudinal invariance of the center for epidemiological studies depression scale (CES-D) in adult women: Application in a population-based sample of mothers of children with epilepsy. Archives of Women's Mental Health, 16(2), 159-66. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00737-013-0331-5
Frankenberg, E., & Bongard, S. (2013). Development and preliminary validation of the frankfurt acculturation scale for children (FRACC-C). International Journal of Intercultural Relations : IJIR, 37(3), 323. Retrieved from search.proquest.com/docview/1328430106?accountid=44800
Gilson, K., Bryant, C., Bei, B., Komiti, A., Jackson, H., & Judd, F. (2013). Validation of the drinking motives questionnaire (DMQ) in older adults. Addictive Behaviors, 38(5), 2196. Retrieved from search.proquest.com/docview/1317113086?accountid=44800
Gloeckner-Rist, A., Lemenager, T., & Mann, K. (2013). Reward and relief craving tendencies in patients with alcohol use disorders: Results from the PREDICT study. Addictive Behaviors, 38(2), 1532-1540. Retrieved from search.proquest.com/docview/1312956825?accountid=44800
Gordon, S. E., Ellis, P. M., Siegert, R. J., & Walkey, F. H. (2013). Development of a self-assessed consumer recovery outcome measure: My voice, my life. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 40(3), 199-210. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10488-012-0417-9
GOTTLIEB, D. H., & CAPITANIO, J. P. (2013). Latent variables affecting behavioral response to the human intruder test in infant rhesus macaques (macaca mulatta). American Journal of Primatology, 75(4), 314-23. doi:http://dx.doi.org/10.1002/ajp.22107
Goursand, D., Ferreira, M. C., Pordeus, I. A., Mingoti, S. A., Veiga, R. T., & Paiva, S. M. (2013). Development of a short form of the brazilian parental-caregiver perceptions questionnaire using exploratory and confirmatory factor analysis. Quality of Life Research, 22(2), 393-402. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11136-012-0145-3
Govina, O., Kotronoulas, G., Mystakidou, K., Giannakopoulou, M., Galanos, A., & Patiraki, E. (2013). Validation of the revised bakas caregiving outcomes scale in greek caregivers of patients with advanced cancer receiving palliative radiotherapy. Supportive Care in Cancer, 21(5), 1395-404. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s00520-012-1681-7
Grilo, C. M., Henderson, K. E., Bell, R. L., & Crosby, R. D. (2013). Eating disorder examination-questionnaire factor structure and construct validity in bariatric surgery candidates. Obesity Surgery, 23(5), 657-62. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11695-012-0840-8
Gunn, R. L., Finn, P. R., Endres, M. J., Gerst, K. R., & Spinola, S. (2013). Dimensions of disinhibited personality and their relation with alcohol use and problems. Addictive Behaviors, 38(7), 2352. Retrieved from search.proquest.com/docview/1344355037?accountid=44800
Hampson, D. P., & McGoldrick, P. J. (2013). A typology of adaptive shopping patterns in recession. Journal of Business Research, 66(7), 831. Retrieved from search.proquest.com/docview/1344386525?accountid=44800
He, J., Burstein, M., Schmitz, A., & Merikangas, K. R. (2013). The strengths and difficulties questionnaire (SDQ): The factor structure and scale validation in U.S. adolescents. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(4), 583-95. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10802-012-9696-6
Hernandez, A., Gallardo-Pujol, D., Pereda, N., Arntz, A., Bernstein, D. P., Gaviria, A. M., . . . Gutierrez-Zotes, J. (2013). Initial validation of the spanish childhood trauma questionnaire-short form: Factor structure, reliability and association with parenting. Journal of Interpersonal Violence, 28(7), 1498-1518. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0886260512468240
Hesse, M. (2013). The ASRS-6 has two latent factors: Attention deficit and hyperactivity. Journal of Attention Disorders, 17(3), 203-207. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1087054711430330
Ho, S. M. Y., Law, L. S. C., Wang, G., Shih, S., Hsu, S., & Hou, Y. (2013). Psychometric analysis of the chinese version of the posttraumatic growth inventory with cancer patients in hong kong and taiwan. Psycho - Oncology, 22(3), 715. Retrieved from search.proquest.com/docview/1314594073?accountid=44800
Jeannot, A. K., Kumar, M., & Sofiah, A. R. (2013). Measuring shopping values of malaysian retail consumers. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(2), 200-224. doi:http://dx.doi.org/10.1108/13555851311314022
Johnston, C. S., Broonen, J., Stauffer, S. D., Hamtiaux, A., Pouyaud, J., Zecca, G., . . . Rossier, J. (2013). Validation of an adapted french form of the career adapt-abilities scale in four francophone countries. Journal of Vocational Behavior, 83(1), 1. Retrieved from search.proquest.com/docview/1348165293?accountid=44800
Jolly, M., Toloza, S., Block, J., Mikolaitis, R., Kosinski, M., Wallace, D., . . . Alarcón, G. (2013). Spanish LupusPRO: Cross-cultural validation study for lupus. Lupus, 22(5), 431-6. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0961203313476359
Khan, A. K., Quratulain, S., & Crawshaw, J. R. (2013). The mediating role of discrete emotions in the relationship between injustice and counterproductive work behaviors: A study in pakistan. Journal of Business and Psychology, 28(1), 49-61. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10869-012-9269-2
Kim, J., Chung, H., Amtmann, D., Revicki, D. A., & Cook, K. F. (2013). Measurement invariance of the PROMIS pain interference item bank across community and clinical samples. Quality of Life Research, 22(3), 501-7. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11136-012-0191-x
Koshida, M., & Morita, T. (2013). Japanese development and testing of the network establishment practices scale for community and public health nurses. Nursing and Health Sciences, 15(1), 22-30. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-2018.2012.00714.x
Krieger, F. V., M.D., Polanczyk, Vanoni Guilherme,M.D., PhD., Robert, G., Rohde, Luis Augusto,M.D., PhD., Graeff-Martins, A., Salum, G., . . . Stringaris, A. (2013). Dimensions of oppositionality in a brazilian community sample: Testing the DSM-5 proposal and etiological links. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 52(4), 389. Retrieved from search.proquest.com/docview/1328024297?accountid=44800
Kunst, J. R., Sam, D. L., & Ulleberg, P. (2013). Perceived islamophobia: Scale development and validation. International Journal of Intercultural Relations : IJIR, 37(2), 225. Retrieved from search.proquest.com/docview/1318610896?accountid=44800
Lamarche, L., Gammage, K. L., Sullivan, P. J., & Gabriel, D. A. (2013). A psychometric evaluation of the self-presentational efficacy scale. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 17(2), 120. Retrieved from search.proquest.com/docview/1317750513?accountid=44800
Leist, A. K., & Müller, D. (2013). Humor types show different patterns of self-regulation, self-esteem, and well-being. Journal of Happiness Studies, 14(2), 551-569. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10902-012-9342-6
Levant, R. F., Hall, R. J., & Rankin, T. J. (2013). Male role norms inventory-short form (MRNI-SF): Development, confirmatory factor analytic investigation of structure, and measurement invariance across gender. Journal of Counseling Psychology, 60(2), 228. Retrieved from search.proquest.com/docview/1334926261?accountid=44800
Llorens, S., Salanova, M., & Rodríguez, A.,M. (2013). How is flow experienced and by whom? testing flow among occupations. Stress and Health, 29(2), 125. Retrieved from search.proquest.com/docview/1323646498?accountid=44800
Lundgren-Laine, H., Kalafati, M., Kontio, E., Kauko, T., & Salanterae, S. (2013). Crucial information needs of ICU charge nurses in finland and greece. Nursing in Critical Care, 18(3), 142-153. doi:http://dx.doi.org/10.1111/nicc.12004
Madson, M. B., PhD., Mohn, R. S., PhD., Zuckoff, A., Schumacher, J. A., PhD., Kogan, J., Hutchison, S., . . . Stein, B. (2013). Measuring client perceptions of motivational interviewing: Factor analysis of the client evaluation of motivational interviewing scale. Journal of Substance Abuse Treatment, 44(3), 330. Retrieved from search.proquest.com/docview/1268838421?accountid=44800
Manuela, S., & Sibley, C. G. (2013). The pacific identity and wellbeing scale (PIWBS): A culturally-appropriate self-report measure for pacific peoples in new zealand. Social Indicators Research, 112(1), 83-103. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11205-012-0041-9
Martin, L. J., Carron, A. V., Eys, M. A., & Loughead, T. (2013). Validation of the child sport cohesion questionnaire. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 17(2), 105. Retrieved from search.proquest.com/docview/1317750480?accountid=44800
Martínez, P., Pérez, A., & del Bosque, I. R. (2013). Measuring corporate social responsibility in tourism: Development and validation of an efficient measurement scale in the hospitality industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(4), 365. Retrieved from search.proquest.com/docview/1349938997?accountid=44800
Martinez-Rodriguez, S., Ortiz-Marqués, N., Iraurgi, I., Carrasco, M., & Miguel, J. J. (2013). Adaptation and analysis of psychometric features of the caregiver risk screen: A tool for detecting the risk of burden in family caregivers. International Psychogeriatrics, 25(5), 755-64. doi:http://dx.doi.org/10.1017/S1041610212002426
Mo, C., Deane, Frank P, BSc,M.Sc, PhD., Lyons, Geoffrey CB,B.Sc, PhD., & Kelly, Peter J,B.Sc, PhD. (2013). Factor analysis and validity of a short six-item version of the desires for alcohol questionnaire. Journal of Substance Abuse Treatment, 44(5), 557. Retrieved from search.proquest.com/docview/1317111885?accountid=44800
Mooij, T., & Fettelaar, D. (2013). School and pupil effects on secondary pupils' feelings of safety in school, around school, and at home. Journal of Interpersonal Violence, 28(6), 1240-1266. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0886260512468242
Moorman, R. H., Darnold, T. C., & Priesemuth, M. (2013). Perceived leader integrity: Supporting the construct validity and utility of a multi-dimensional measure in two samples. Leadership Quarterly, 24(3), 427. Retrieved from search.proquest.com/docview/1352087775?accountid=44800
Mussel, P. (2013). Intellect: A theoretical framework for personality traits related to intellectual achievements. Journal of Personality and Social Psychology, 104(5), 885. Retrieved from search.proquest.com/docview/1346912546?accountid=44800
Mystakidou, K., Parpa, E., Tsilika, E., Panagiotou, I., Roumeliotou, A., Symeonidi, M., . . . Kouvaris, I. (2013). Evaluation of instrumental activities of daily living in greek patients with advanced cancer. International Journal of Rehabilitation Research, 36(1), 75. Retrieved from search.proquest.com/docview/1285277202?accountid=44800
Navarra, S. V., Tanangunan, R., Mikolaitis-Preuss, R., Kosinski, M., Block, J. A., & Jolly, M. (2013). Cross-cultural validation of a disease-specific patient-reported outcome measure for lupus in philippines. Lupus, 22(3), 262-7. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0961203312474086
Niclasen, J., Skovgaard, A. M., Andersen, A. N., Soemhovd, M. J., & Obel, C. (2013). A confirmatory approach to examining the factor structure of the strengths and difficulties questionnaire (SDQ): A large scale cohort study. Journal of Abnormal Child Psychology, 41(3), 355-365. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10802-012-9683-y
Okazaki, S., & Mendez, F. (2013). Perceived ubiquity in mobile services. Journal of Interactive Marketing, 27(2), 98. Retrieved from search.proquest.com/docview/1349793519?accountid=44800
Parmalee, N., Mirzozoda, K., Kisselev, S., Merner, N., Dion, P., Rouleau, G., . . . Louis, E. D. (2013). Genetic analysis of the FUS/TLS gene in essential tremor. European Journal of Neurology, 20(3), 534-539. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ene.12023
Parmelee, P. A., Harralson, T. L., McPherron, J. A., & Schumacher, H. R. (2013). The structure of affective symptomatology in older adults with osteoarthritis. International Journal of Geriatric Psychiatry, 28(4), 393. Retrieved from search.proquest.com/docview/1315779840?accountid=44800
Pett, M. A., Beck, S. L., Guo, J., Towsley, G. L., Brant, J. M., Lavoie Smith, E. M., . . . Donaldson, G. W. (2013). Confirmatory factor analysis of the pain care quality surveys (PainCQ©). Health Services Research, 48(3), 1018-1038. doi:http://dx.doi.org/10.1111/1475-6773.12014
Pisanti, R., Lombardo, C., Lucidi, F., Violani, C., & Lazzari, D. (2013). Psychometric properties of the maslach burnout inventory for human services among italian nurses: A test of alternative models. Journal of Advanced Nursing, 69(3), 697-707. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2012.06114.x
Prajak, C., & Pongpun, A. (2013). A confirmatory factor analysis of identifying predictors of innovative behaviors. Journal of American Academy of Business, Cambridge, 18(2), 185-191. Retrieved from search.proquest.com/docview/1238189217?accountid=44800
Reise, S. P., Bonifay, W. E., & Haviland, M. G. (2013). Scoring and modeling psychological measures in the presence of multidimensionality. Journal of Personality Assessment, 95(2), 129. Retrieved from search.proquest.com/docview/1288090994?accountid=44800
Revilla, E., Sáenz, M. J., & Knoppen, D. (2013). Towards an empirical typology of buyer-supplier relationships based on absorptive capacity. International Journal of Production Research, 51(10), 2935. Retrieved from search.proquest.com/docview/1325799044?accountid=44800
Rocha, C. M., & Chelladurai, P. (2013). Patterns of bureaucracy in intercollegiate athletic departments. Journal of Sport Management, 27(2), 114. Retrieved from search.proquest.com/docview/1315979346?accountid=44800
Romppel, M., Braehler, E., Roth, M., & Glaesmer, H. (2013). What is the general health questionnaire-12 assessing? Comprehensive Psychiatry, 54(4), 406. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2012.10.010
Rueger, S. Y., & King, A. C. (2013). Validation of the brief biphasic alcohol effects scale (B-BAES). Alcoholism, 37(3), 470-6. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1530-0277.2012.01941.x
Saffari, M., Zeidi, I. M., Pakpour, A. H., & Koenig, H. G. (2013). Psychometric properties of the persian version of the duke university religion index (DUREL): A study on muslims. Journal of Religion and Health, 52(2), 631-41. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10943-012-9639-0
Sahin, F., Gürbüz, S., Köksal, O., & Ercan, Ü. (2013). Measuring cultural intelligence in the turkish context. International Journal of Selection and Assessment, 21(2), 135-144. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ijsa.12024
Schurer, J. M., Ndao, M., Skinner, S., Irvine, J., Elmore, S. A., Epp, T., & Jenkins, E. J. (2013). Parasitic zoonoses: One health surveillance in northern saskatchewan. PLoS Neglected Tropical Diseases, 7(3), e2141. doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pntd.0002141
Scorza, P., Stevenson, A., Canino, G., Mushashi, C., Kanyanganzi, F., Munyanah, M., & Betancourt, T. (2013). Validation of the "world health organization disability assessment schedule for children, WHODAS-child" in rwanda. PLoS One, 8(3) doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0057725
Sharma, S., Gangopadhyay, M., Austin, E., & Mandal, M. K. (2013). Development and validation of a situational judgment test of emotional intelligence. International Journal of Selection and Assessment, 21(1), 57-73. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ijsa.12017
Shin, H., Yuen, M., Lee, J., & Lee, S. M. (2013). Cross-cultural validation of the counselor burnout inventory in hong kong. Journal of Employment Counseling, 50(1), 14-25. Retrieved from search.proquest.com/docview/1321663038?accountid=44800
Stolt, M., Suhonen, R., Puukka, P., Viitanen, M., Voutilainen, P., & Leino-Kilpi, H. (2013). Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument. Journal of Clinical Nursing, 22(9-10), 1310-1321. doi:http://dx.doi.org/10.1111/jocn.12078
Stratton, K. J., Aggen, S. H., Richardson, L. K., Acierno, R., Kilpatrick, D. G., Gaboury, M. T., . . . Amstadter, A. B. (2013). Evaluation of the psychometric properties of the self-reporting questionnaire (SRQ-20) in a sample of vietnamese adults. Comprehensive Psychiatry, 54(4), 398. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.comppsych.2012.10.011
Szeinbach, S. L., Baran, R. W., Dietz, B., Gazzouola Rocca, L., Littlefield, D., & Yawn, B. P. (2013). Development and validation of the chronic hepatitis C virus treatment satisfaction (HCVTSat) instrument. Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 37(5), 573-582. doi:http://dx.doi.org/10.1111/apt.12202
Tabak, A., Kiziloglu, A., & Türköz, T. (2013). Örtülü liderlik ölçegi gelistirme çalismasi. METU Studies in Development, 40(1), 97-138. Retrieved from search.proquest.com/docview/1352262069?accountid=44800
Ten Klooster, P.,M., Taal, E., Siemons, L., Oostveen, J. C., M., Harmsen, E. J., . . . , J. (2013). Translation and validation of the dutch version of the effective consumer scale (EC-17). Quality of Life Research, 22(2), 423-9. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11136-012-0162-2
Ting, C. (2013). The effects of contingency factors on perceived values of casual sportswear. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 25(2), 249-262. doi:http://dx.doi.org/10.1108/13555851311314040
Trent, L. R., Buchanan, E., Ebesutani, C., Ale, C. M., Heiden, L., Hight, T. L., . . . Young, J. (2013). A measurement invariance examination of the revised child anxiety and depression scale in a southern sample: Differential item functioning between african american and caucasian youth. Assessment, 20(2), 175-187. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1073191112450907
Tschannen-Moran, M., Bankole, R. A., Mitchell, R. M., & Moore,Dennis M.,,Jr. (2013). Student academic optimism: A confirmatory factor analysis. Journal of Educational Administration, 51(2), 150-175. doi:http://dx.doi.org/10.1108/09578231311304689
Tucker, G., Adams, R., & Wilson, D. (2013). Observed agreement problems between sub-scales and summary components of the SF-36 version 2 - an alternative scoring method can correct the problem. PLoS One, 8(4) doi:http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0061191
van, d. H., Matthys, W., Moonen, X., Giesen, N., van, D. H., & Stams, G. (2013). Measuring inappropriate responses of adolescents to problematic social situations in secure institutional and correctional youth care: A validation study of the TOPS-A. Journal of Interpersonal Violence, 28(8), 1579-1595. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0886260512468322
Vecchione, M., Alessandri, G., & Barbaranelli, C. (2013). Measurement and application of egoistic and moralistic self-enhancement. International Journal of Selection and Assessment, 21(2), 170-182. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ijsa.12027
Vogel, D. L., Armstrong, P. I., Tsai, P., Wade, N. G., Hammer, J. H., Efstathiou, G., . . . Topkaya, N. (2013). Cross-cultural validity of the self-stigma of seeking help (SSOSH) scale: Examination across six nations. Journal of Counseling Psychology, 60(2), 303. Retrieved from search.proquest.com/docview/1334926282?accountid=44800
Wang, W., Tu, P., Liu, T., Yeh, D., & Hsu, W. (2013). Mental adjustment at different phases in breast cancer trajectory: Re-examination of factor structure of the mini-MAC and its correlation with distress. Psycho - Oncology, 22(4), 768. Retrieved from search.proquest.com/docview/1325803018?accountid=44800
Warner, J. (2013). Salient user beliefs for a protective technology: Conceptualization and measurement development. Journal of American Academy of Business, Cambridge, 18(2), 38-45. Retrieved from search.proquest.com/docview/1238189208?accountid=44800
Waschgler, K., Ruiz-Hernandez, J., Llor-Esteban, B., & Garcia-Izquierdo, M. (2013). Patients' aggressive behaviours towards nurses: Development and psychometric properties of the hospital aggressive behaviour scale- users. Journal of Advanced Nursing, 69(6), 1418-1427. doi:http://dx.doi.org/10.1111/jan.12016
Williams, B., Brown, T., Boyle, M., & Dousek, S. (2013). Psychometric testing of the jefferson scale of empathy health profession students' version with australian paramedic students. Nursing and Health Sciences, 15(1), 45-50. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1442-2018.2012.00719.x
Witthöft, M., Hiller, W., Loch, N., & Jasper, F. (2013). The latent structure of medically unexplained symptoms and its relation to functional somatic syndromes. International Journal of Behavioral Medicine, 20(2), 172-83. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s12529-012-9237-2
Yuncu, H. R., Emir, O., & Arslanturk, Y. (2013). A study on determining the factors that influence the customer value in the fast casual restaurants. International Journal of Business and Social Science, 4(3), n/a. Retrieved from search.proquest.com/docview/1321484150?accountid=44800
Zafar, S., & Ross, E. C. (2013). Perceptions of childhood sexual abuse survivors: Development and initial validation of a new scale to measure stereotypes of adult survivors of childhood sexual abuse. Journal of Child Sexual Abuse, 22(3), 358. Retrieved from search.proquest.com/docview/1330840567?accountid=44800
Zhao, H. P., Liu, Y., Li, H. L., Ma, L., Zhang, Y. J., & Wang, J. (2013). Activity limitation and participation restrictions of breast cancer patients receiving chemotherapy: Psychometric properties and validation of the chinese version of the WHODAS 2.0. Quality of Life Research, 22(4), 897-906. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s11136-012-0212-9
Copyright © 2013 ProQuest LLC. All rights reserved. Terms and Conditions