ห้องเรียนหัวกลับ ... Flipped Classroom
sites.google.com/a/byron.k12.mn.us/byron-high-school-mathematics-department/flipped-classroom

www.ipernity.com/blog/248956/478161

เป็นห้องเรียนที่ครูผู้สอนให้ผู้เรียนไปเตรียมตัวล่วงหน้าด้วยการดูวีดีโอและค้นคว้าอ่านที่บ้าน แล้วเตรียมมาอภิปรายหรือถามคำถามกันเพื่อแก้ปัญหาหรือคำถามที่ครูช่วยกำหนดให้ .... ผมก็เรียนแบบนี้ในทุกวิชา ทั้งในชั้นมัธยมและในมหาวิทยาลัย อาจจะไม่สะดวกมีวิดีโอหรือข้อมูลออนไลน์ให้เหมือนในปัจจุบัน .. ที่สหรัฐฯ ครับ สักหลายสิบปีมาแล้ว ทำไมเมืองไทยพึ่งฮื่อฮา?

... สรายุทธ ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2556 10.15 น. กรุงเทพ