Swu Thesis Sutatip Journal 130419
www.mediafire.com/?g08cxvsg8bmmo


บทความวารสารวิชาการของวิทยานิพนธ์ ป.โท บริหารการศึกษา มศว. ปี 2556 ของคุณ สุทธาทิพย์ เจริญนิพนธ์วานิช (ที่สามจากขวาในรูป) ที่สรายุทธ กันหลง เป็นกรรมการที่ปรึกษา และเป็นประธานสอบบทที่ 5 เรื่อง servant leadership วิเคราะห์ด้วย Multiple Regression คุณสุทธาทิพย์ฯ ให้มาเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาอื่น มี 2 ไฟล์ ไฟล์แรกส่งให้วารสารวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ มกราคม – มิถุนายน 2556 ไฟล์ที่สองส่งให้กับการเสนอผลงานวิชาการ มศว ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน ที่ผ่านมา.. สรายุทธ พุธ 1 พฤษภาคม 2556 18.40 น. กรุงเทพkey words : yuthxx research thesis multiple regression สุทธาทิพย์ เจริญนิพนธ์วานิช journal SWU