เสรี วงศ์มณทา .. necessary evil
1 พ.ค. 56

www.ipernity.com/blog/248956/477561


หากถามว่ารัฐประหารเป็นสิ่งเลว (evil) หรือไม่ คนที่รักประชาธิปไตยย่อมตอบว่าเลว
แต่หากถามต่อไปว่าการคอรับชั่นโกงบ้านโกงเมืองกอบโกยสิ่งที่เป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินไปเป็นของตนเองเลวหรือไม่ วิญญูชนผู้รักชาติรักแผ่นดินย่อมตอบว่า "เลวกว่า" (worse evil)
ถ้าเช่นนั้นเราจะบอกว่ารัฐประหารเป็น "ความเลวร้ายที่จำเป็น(necessary evil) เพื่อกำจัดความชั่วร้ายที่้ลวกว่า (worse evil) ได้หรือไม่
ลองพิจารณาดูตามหลักอริยสัจ 4 นะ

ทุกข์. คนไทยขัดแย้งกันอย่างรุนแรงมีแนวโน้มว่าจะปะทะกันถึงตาย เพราะเวลานั้นมีการทำร้ายกันด้วยระเบิดและอาวุธอื่นๆ จนจะกลายเป็นสงครามประชาชน

สมุทัย. เพราะคนสองกลุ่มเชื่อต่างกัน คนหนึ่งบอกผู้นำดีมีผลงานมอบประโยชน์จากโครงการประชานิยมให้ประชาชน แต่คนอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าประโยชน์จากประชานิยมแค่เศษเนื้อข้างเคียงเอามาหลอกล่อปิดปากปิดหูปิดตาไม่ให้คนที่ได้ประโยชน์จากประชานิยมสนใจการกระทำที่ทุนริตคิดไม่ชอบของผู้นำที่กำลังบริหารบ้านเมือง แต่อีกกลุ่มหนึ่งมองว่าผู้นำทุจริต คอรับชั่น สร้างความแตกแยก ทำลายการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตย แทรกแซงองค์กรอิสระ คุกคามสื่อ มีพฤติกรรมจาบจ้วงล่วงละเมิด

นิโรธ เราจะแก้ทุกข์ครั้งนี้อย่างไร
1. อภิปรายไม่ไว้วางใจ ให่ สส. ได้พิจารณาข้อความอภิปรายแล้วลงคะแนนเสียงขับไล่รัฐบาล ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะ สส. ได้รับผลประโยชน์จากผู้นำ ไม่มีทางแตกแถว
2. ประชาชนลุกฮือทำการปฏิวัติประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลลาออก ไม่มีทาง สิ่งที่เห็นอยู่เวลานั้นก็คือเขาใช้ตำรวจปราบผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรงถึงชีวิต
3. ทหารจำเป็นต้องออกมาทำรัฐประหารโค่นล้มผู้นำที่ไม่มีธรรมาภิบาล พอจะเป็นไปได้และนาจะช่วยกำจัดผู้นำที่เลวร้ายได้

มรรค หนทางที่เลือกที่จะทำสิ่งที่นักประชาธิปไตย(ที่ยึดมั่นในรูปแบบ) ไม่อาจจะรับได้ นั่นคือรัฐประหาร ถือว่าเป็น ความชั่วร้ายที่จำเป็น เพื่อกำจัดสิ่งที่ชั่วร้ายกว่า

ถ้าใครจะเล่าเรื่องรัฐประหารปี 2549 คงต้องเล่าแบบนี้มั้ง
key words: yuthxx research taksin ทักษิณ