ผู้นำ BRN ประกาศเจตนา แยกปัตตานี ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ไม่ขึ้นกับไทย ผ่าน
Youtube

youtu.be/3XzxHyvRu1U


ในที่สุด ผู้เฒ่า BRN ก็ถูก"คนรุ่นใหม่" กดดันให้ประกาศจุดยืนต้องการ "เอกราช" และต้องการ "เจรจา" ไม่ใช่การพูดคุย(ในวันครบรอบกรือเซะ)

ผู้นำ BRN ประกาศเจตนา แยกปัตตานี ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ไม่ขึ้นกับไทย ผ่าน
Youtube youtu.be/3XzxHyvRu1U

น่าสงสัยว่าทำไม BRN ไม่ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อในโต๊ะเจรจา แต่กลับทำเป็นคลิปวิดีโอสู่สาธารณะ...คงเพื่อให้ทุกฝ่ายเป็นพยาน
---------------------------------------------
ถ้ารัฐบาลไทย ยอมรับข้อเสนอ5ข้อ ของขบวนการบีอาร์เอ็น คนไทยต้องทำใจ เราจะต้องเสียพื้นที่3จว.ให้โจรแยกดินแดน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

คำแปลฉบับชั่วคราว คำประกาศจากขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี

ทั้งนี้เนื้อหาของวีดีโอดังกล่าว ระบุว่ากลุ่มบีอาร์เอ็น ได้เสนอเงื่อนไข 5 ข้อก่อนจะมีการสนทนาระหว่างผู้ปกครองชาวสยามและกลุ่มบีอาร์เอ็นในวันที่ 29 เม.ย. ที่จะถึง ได้แก่ (1) ผู้ปกครองชาวสยามจะต้องยอมรับบทบาทของรัฐบาลมาเลเซียในฐานะ “ตัวกลาง” การสนทนา (2) การสนทนาที่จะเกิดขึ้นจะจำกัดวงเฉพาะตัวแทนชาวมลายู ซึ่งนำโดยกลุ่มบีอาร์เอ็น ร่วมกับคณะผู้ปกครองชาวสยาม (3) จะต้องอนุญาตให้กลุ่มผู้สังเกตการณ์จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน องค์การความร่วมมือแห่งศาสนาอิสลาม (โอไอซี) และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ (เอ็นจีโอ) เข้าร่วมในการสนทนาด้วย (4) ผู้ปกครองชาวสยามจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาอย่างไม่มีเงื่อนไข และจะต้องระงับการออกหมายจับผู้ต้องสงสัย และ (5) จะต้องยอมรับสถานะของกลุ่มบิอาร์เอ็น ในฐานะองค์กร เพื่อการปลดปล่อยปาตานี มิใช่กลุ่มแบ่งแยกดินแดน

พร้อมกันนี้ อย่าได้วิตกกังวลใจ ต่อกระบวนการยุติธรรมครั้งนี้ และแนวทางการต่อสู้ของบีอาร์เอ็นจะนำไปสู่ความยุติธรรม ความสงบสุข ตลอดจนเพื่อนำไปสู่การสถาปนารัฐที่ดีที่ได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้า

news.springnewstv.tv/28110/บีอาร์เอ็นแจงเงื่อนไขผ่านยูทูบก่อนพูดคุยพรุ่งนี้-คลิป