“เกษม วัฒนชัย” ห่วงภัยพิบัติทางคุณธรรมไทย แรงกว่าภัยพิบัติธรรมชาติ
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2013 เวลา 18:09 น. เขียนโดย เสกสรร โรจนเมธากุล หมวด isranews, ข่าว, thaireform.in.th, ในกระแส, จิตสำนึกใหม่
DecreaseIncreaseFont sizeSendPrint


inShare
Share


องคมนตรี ระบุปัจจุบันเป็นยุคทุนนิยมเอาเปรียบ ทำลายคุณภาพชีวิตมนุษย์ ควรเปลี่ยนเป็นทุนนิยมคุณธรรม แนะสังคมช่วยกันหยุดทัศนคติ โกงไม่เป็นไร หวั่นไทยกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว

วันนี้ (23 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี กล่าวปาฐกถาในงานเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกล่าวถึงระดับทางศีลธรรมในเชิงเปรียบเทียบว่า สังคมไทยปัจจุบัน ภัยพิบัติทางคุณธรรม อาจจะรุนแรงกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติเรายังสามารถศึกษา ทำความเข้าใจ คาดการณ์ล่วงหน้าและเตรียมรับมือได้ และเกิดเฉพาะพื้นที่ แต่ภัยพิบัติทางคุณธรรมนั้นไปทั่วโลก

ศ.น.พ.เกษม กล่าวอีกว่า ปัจจุบันซึ่งเป็นโลกของทุนนิยมเสรี นั้นเป็นเรื่องหลอก ที่จริงเป็น “ทุนนิยมเอาเปรียบ” มากกว่าทุนนิยมเสรี อยู่ที่ว่าใครครองอำนาจในการต่อรองมากกว่ากัน ขณะนี้นักคิด นักวิชาการฝั่งยุโรปหลายคนกำลังมีความเห็นโน้มเอียงไปแนวทางเดียวกันว่า ทุนนิยมที่ไม่มีการกำกับที่ดี คือ กำกับด้วยคุณธรรมนั้นทำลายคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั้งโลก จึงเห็นว่า เราควรจะต้องเปลี่ยนมาเป็น ทุนนิยมคุณธรรม (moral capitalism)

“ผมเองได้ยินนักคิดในเมืองไทยพูดถึงทุนนิยมสามานย์มาหลายปีแล้ว ตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2008 นักคิดที่อเมริกาหลายคนพูดว่า สาเหตุเป็นเพราะคนที่มีอำนาจทางการเงินและการเมือง โลภไม่มีขอบเขต ทำให้ทั้งโลกลำบาก แผ่นดินไหวทำให้คนตายเฉพาะที่ แต่ทุนนิยมสามานย์ ทำให้คนตายทั้งโลก” ศ.น.พ.เกษมกล่าว

องคมนตรี กล่าวถึงผลการสำรวจที่ระบุว่า เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมัธยมชั้นนำของประเทศเกินครึ่ง ยอมรับได้กับการคอร์รัปชั่น แต่ขอให้ตัวเองได้ประโยชน์บ้าง ไม่ถูกต้อง เราจะต้องช่วยกันหยุดความหลงผิดของเยาวชนที่ว่า โกงไม่เป็นไร ขอให้มีผลงาน ไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว หรือ failed state เพราะคนในชาติไร้ศีลธรรม

“เมื่อไปศึกษาดูพบว่า รัฐที่ล้มเหลว มีสาเหตุจากการไม่มีศีลธรรมทั้งสิ้น เช่น การล่มสลายในสมัยราชวงศ์ต่าง ๆ ของจีน สภาพตอนปลายยุคราชวงศ์นั้น ๆ มักมีเรื่องผิดศีลธรรม บ้านเมืองเกิดจลาจล เกิดกบฏชาวนา เกิดฮีโร่ แล้วตั้งราชวงศ์ขึ้นใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำอีก แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านเมืองล้มเหลว คือความไร้ศีลธรรมของคนในชาติ”

ศ.น.พ.เกษม กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า เรากำลังเผชิญกับทางเลือก กฎหมาย กฎศีลธรรม กฎแห่งกรรม นักปราชญ์กรีกกล่าวไว้ว่า คนดีไม่ต้องมีกฎหมายก็อยู่อย่างสงบสุข คนชั่วแม้มีกฎหมายก็ยังหาช่องโหว่กฎหมายลอดไปได้ แต่ก็ต้องมีกฎหมายมีศาล กระบวนการยุติธรรม มิฉะนั้นคนดีก็ไม่มีกำลังใจ ส่วนกฎศีลธรรม สังคมต้องร่วมกันสร้าง และกฎแห่งกรรม ที่เป็นสัจจะ แต่น่าเสียดายที่หลายคนไม่เชื่อ จึงเกิดปัญหาวุ่นวาย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมเปิดตัวหนังสือนิทานคุณธรรม (ฉบับอภินันทนาการ) ขึ้น เพื่อขอบคุณผู้บริจาคเงินสมทบพิมพ์หนังสือ จำนวน 48,000 เล่ม แจกไปยังห้องสมุดโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องสมุดประชาชน และโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ รวมกว่า 41,949 แห่ง.(ที่มาภาพ: ไทยรัฐ bit.ly/YJBh09)

www.isranews.org/component/content/article/20738-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E2%80%9D-%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4.html