จาก Bangkok Post April 16, 2003 ฝึกภาษาอังกฤษและได้ความรู้ดีครับ
... สรายุทธ

www.bangkokpost.com/news/local/345530/cambodia-blames-thailand-for-stoking-border-conflict


P. Penh fires first verbal salvo as ICJ case begins
หรือ ... พนมเป็ญยิงกระหน่ำด้วยคำพูดเป็นฝ่ายแรกในการเริ่มต้นการพิจารณาศาลโลก

Cambodia accused Thailand Monday of having failed to withdraw troops from around the Preah Vihear temple and unilaterally claiming the border territory surrounding it.