หลักสูตรที่ Bill Gates บอกว่าจะให้ลูกเขาเรียน
th.khanacademy.org

อ่านเพิ่มเติมใน www.ipernity.com/blog/248956/472363

... สรายุทธ อังคาร 16 เมษายน 2556 7.05 น. กรุงเทพ