สะใจไหม?... กับรัฐบาลของคนยากคนจน?... โดยวิมล ไทรนิ่มนวล...

ตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลจะขึ้น “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” หรือที่เรียกกันว่า VAT คือภาษีที่ต้องจ่ายทุกครั้งเมื่อซื้อ หรือขาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ ตอนซื้อของต่างๆใน ห้าง หรือร้าน “พิฆาตโชว์ห่วย” อย่างเซเว่นอีเลเว่น กับโลตัสขนาดมินิ

ถ้าขึ้นภาษีดังกล่าวจริง รัฐบาลก็ต้องอ้างว่า ต้องนำเงินภาษีไปใช้หนี้ ที่กู้มาลงทุนทำโครงการอภิมหาโปรเจ็ค เพื่อสร้างอนาคตประเทศ...ที่ผมเห็นในเฟสบุ๊คนี้ อัตราภาษีไต่ระดับขึ้นไปถึง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าจริงก็ขึ้นจากเดิมอีก ๑๓ เปอร์เซ็นต์ ดูตัวเลขแล้วหลายคนอาจไมรู้สึกรู้สา คิดว่าไม่กระทบถึงตัว

คนจำนวนมากไม่รู้สึกรู้สา เพราะมัวแต่แหงนหน้าเชียร์รัฐบาล และคนในตระกูลชินวัตร ทั้งที่กระเป๋าตนเองถูกภาษีล้วงเอาไปทุกวันที่ซื้อหรือขายส่วนบรรดา “ผู้รักความเป็นธรรม – ความยุติธรรม” ฝ่ายรัฐบาลก็คงเห็นว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้ว เพราะการคิดเป็น “ เปอร์เซ็นต์” นั้น คนจนคนรวยก็ล้วนแต่เสียภาษีเท่ากันทุกคน

แต่ลองคิดดูว่า คนหาเช้ากินคำมีรายได้วันละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท ถ้าเสียภาษี ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เขาจะเหลือเงินเท่าไหร่?

เขาต้องเสียข้าวราดไปถึงแกง ๒ จาน หรือข้าวสารไปถึง ๒ - ๓ กิโลกรัม! ซึ่งหากครอบครัวมี ๔ คน ก็สามารถกินไปได้หลายวัน แต่เงินภาษีจำนวนนี้ (๔๐-๖๐ บาท) ไม่สะเทือนคนรวยแน่ๆ

ผมจึงยืนยันว่าการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมันยุติธรรมแค่ ตัวเลข แต่ในชีวิตจริงของคนจนหรือคนชั้นกลางนั้น...มันไม่ยุติธรรม มีแต่พวกคนมีอันจะกิน หรือพวกรัฐบาล เท่านั้นที่ประกาศว่ายุติธรรม มีแต่พวกสอพลอรัฐบาล หรือพวกหน้าโง่เท่านั้นที่เห็นว่ายุติธรรม

ผมคิดถึงเพื่อนเสื้อแดงหลายคน ที่ประกาศว่าที่ต่อสู้กับพวกอำมาตย์ก็เพราะต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของการอภิวัฒน์เมื่อปี ๒๔๗๕ ซึ่งมีเรื่องภาษีเป็นหัวใจหรืออุดมการณ์ของการอภิวัฒน์ครั้งนั้น อย่างภาษีมรดก ภาษีที่ดิน ที่เก็บแบบอัตราก้าวหน้า (ที่คนรวยเสียภาษีมากกว่าคนจน) แต่จนวันนี้ ผมก็ยังไม่เห็นใครจะทำอะไรสักอย่าง ทั้งที่ฝ่ายตนก็มีรัฐบาลควบคุมประเทศอยู่ และมีอำนาจล้นฟ้า

สิ่งที่ผมเห็นมาสอง-สามปีนี้ ก็แค่โจมตีหรือกระแนะ กระแหนเจ้า และคนที่รักเจ้า...แล้วก็เอาแต่อ้างหรือก่นโทษพวกอำมาตย์ว่าขัดขวางบ้าง เป็นปัญหาบ้าง...เมื่อตนและพวกตนไม่ทำตาม “อุดมการณ์” หรือ “นโยบาย” ที่ประกาศไว้ แต่ทีโกงบ้านโกงเมือง และเผาบ้านเผาเมือง (ผมใช้คำนี้แหละ) ทำไมไม่กลัวพวกอำมาตย์ขัดขวางหรือเป็นปัญหาบ้าง?

คำถามของผมก็คือ ทำไมรัฐบาลไม่ขึ้นภาษีกับคนรวย?

ทำไมไม่ทำเรื่องภาษีมรดก และภาษีที่ดิน หรือภาษีอื่นๆ ที่ไม่กระทบกันคนหาเช้ากินค่ำ แล้วเก็บภาษีแบบขั้นบันได หรือที่เรียกกันว่า “ภาษีอัตราก้าวหน้า” ?

ส่วนคำตอบก็คือ เพราะพวกรัฐบาลที่ทรัพย์สินล้นฟ้า มีหรือจะยอมเสียประโยชน์ นี่ไงล่ะ..รัฐบาลของคนจน โดยคนจน เพื่อคนจน (จะสะใจมากหากขึ้นไปสัก ๕๐ เปอร์เซ็นต์!)

ถ้ารัฐบาลขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อไหร่ แล้วพวกที่ประกาศสืบทอดอุดมการณ์ของคณะราษฎรไม่ออกมาคัดค้านละก็...นั่นจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มี "สำนึก" เรื่องประชาธิปไตย และเรื่องความเป็นธรรม – ความยุติธรรมอะไรเลย แต่กระสันต์จะมีอำนาจ และกระสันต์จะแสดงอำนาจเท่านั้น และคนพวกนี้จะเป็นได้แค่ “ขยะปฏิกูล” ในความหมายเดียวกับที่คาร์ล มาร์กซประณามไว้...

www.facebook.com/pages/สถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคน/258338550895383