หัวใจครู

คนที่โชคดีที่สุดมิใช่คนที่สามารถมีอะไรได้มากมาย แต่คือคนที่สามารถให้อะไรได้มากมาย
... ศ.นพ. ธีระ ทองสง

ไปดาวโหลดได้ที่

... สรายุทธ อาทิตย์ 31 มีนาคม 2556 20.16 น. กรุงเทพ